KOMUNIKAT

 

W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Rady Ministrów nowych ograniczeń związanych z pandemią Covid-19, ogłoszonym rozporządzeniem MEN z dnia 16.10.2020 r., oraz Komunikatem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie z dnia 16.10.2020 r. i 17.10.2020 roku w sprawie planowanych zmian w pracy szkół artystycznych w kontekście ogłoszonych przez Rząd obostrzeń związanych z epidemią COVID-19

Wprowadzam od dnia 20.10.2020 r. (wtorek) w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy na czas trwania w powiecie dębickim tzw. „czerwonej strefy” następujące wytyczne dotyczące nauki i logistyki pracy:

Zajęcia praktyczne:

 1. Zajęcia z instrumentu głównego, fortepianu dodatkowego, fortepianu obowiązkowego oraz zajęcia z akompaniatorem w PSM I st. im. Krzysztofa Pendereckiego oraz w PSM II st. prowadzone  będą stacjonarnie z zachowaniem wszystkich dotychczasowych środków bezpieczeństwa epidemiologicznego stosowanych w szkole
 2. Zajęcia z Chóru, Orkiestry Smyczkowej, Orkiestry Symfonicznej oraz Zespołu Instrumentów Dętych ( prowadzonego przez mgr Piotra Rysiewicza) prowadzone będą stacjonarnie z zachowaniem wszystkich dotychczasowych środków bezpieczeństwa epidemiologicznego stosowanych w szkole.
  W związku z dużą ilością uczniów, zajęcia dzielone będą na mniejsze grupy/sekcje instrumentalne/poszczególne głosy. Wszystkie informacje będą przesyłane uczniom poprzez Platformę Classroom lub poprzez e- dziennik.
 3. Zajęcia z pozostałych zespołów prowadzone będą stacjonarnie z    zachowaniem wszystkich dotychczasowych środków bezpieczeństwa epidemiologicznego stosowanych w szkole.

 

 

Zajęcia teoretyczne  prowadzone  będą
w formie nauczania hybrydowego.

 1. Wszystkie przedmioty teoretyczne w PSM I st. Krzysztofa Pendereckiego  prowadzone  będą stacjonarnie z zachowaniem wszystkich dotychczasowych środków bezpieczeństwa epidemiologicznego stosowanych w szkole.
 2. Uczniowie PSM II stopnia będą realizować zajęcia z wszystkich przedmiotów teoretycznych w sposób zdalny poprzez platformę Classroom.
  Od 20.10.2020 roku (do odwołania) platforma ta służyć będzie stałej komunikacji między uczniami a nauczycielami przedmiotów.
 3. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez dyrektora szkoły, wicedyrektora oraz kierowników sekcji. W razie niekorzystnego rozwoju  sytuacji  epidemiologicznej lub  niezbędnych bieżących potrzeb, szkoła podejmie działania o ewentualnym pełnym nauczaniu zdalnym korzystając
  z platformy Google Classroom.

 

Kochani uczniowie :

Zwracam się do Was z prośbą o  zarejestrowanie się  na platformie Google Classroom. Nauczyciele wszystkich przedmiotów przesłali do Was kod zajęć. W razie problemów proszę o kontakt z wychowawcami lub z sekretariatem szkoły: tel. 14-670 20 80, e-mail: sekretariat@zpsmdebica.pl.

 

Szanowni Państwo:

W razie potrzeby kontaktu ze szkołą, w zaistniałej sytuacji proszę wszystkich o komunikowanie się poprzez e-mail lub telefonicznie:
e-mail: sekretariat@zpsmdebica.pl   tel. 14-670 20 80 .

W przypadku sprawy wymagającej  bezpośredniej rozmowy z dyrektorem szkoły, proszę o wcześniejsze umówienie spotkania poprzez e-mail: dyrektor@zpsmdebica.pl.

Przypominam, że 19.10.2020 r. (poniedziałek) jest dniem dodatkowo wolnym od zajęć dydaktycznych.

 

                                                                Ewa Trojan

                                                                                       Dyrektor ZPSM w Dębicy

 

Skip to content