Zastępstwa za panią mgr Annę Saramę

W związku z nieobecnością pani mgr Agaty Bubisz  zostały ustalone zastępstwa u następujących nauczycieli: mgr Marta Fortuna, mgr Klaudia Mruk, naucz. Janusz Pisarz, mgr Regina Szlachta,
mgr Jagoda Prucnal – Podgórska.

Lista uczniów przydzielonych do ww. nauczycieli znajduje się na tablicy ogłoszeń szkoły.

Informacje te można również uzyskać w sekretariacie szkoły pod numerem tel. 14 670 -20-80.