Zastępstwa za panią mgr Annę Saramę

W związku z nieobecnością pani mgr Anny Saramy zostały ustalone zastępstwa u następujących nauczycieli: mgr Larysy Keller, mgr Marii Grabowskiej, mgr Alicji Stasiowskiej-Piwowar.

Listy uczniów przydzielonych do ww. nauczycieli znajdują się na tablicy ogłoszeń szkoły.

Informacje te można również zyskać w sekretariacie szkoły pod numerem tel. 14 670 -20-80.

Proszę o zgłoszenie się do wyznaczonych nauczycieli celem ustalenia terminów lekcji.