Zarządzenie nr 25

Zarządzenie nr 25

 

Dyrektora ZPSM w Dębicy z dnia 26 stycznia 2022 r.
w roku szkolnym 2021/2022
w sprawie nauczania zdalnego

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Projekt skierowany do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Zarządzam co następuje:

1

 1. W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 wszystkie zajęcia w naszej szkole będą  realizowane
  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Lekcje  będą realizowane za pomocą platformy G-Suite przy wykorzystaniu aplikacji Google Meet i Classroom wg. aktualnych rozkładów zajęć.
 3. Od 27 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022   – uczniowie  nie  mają  możliwości samodzielnego korzystania z pomieszczeń i ćwiczenia w szkole.

 2

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, § 3 ust. 4 oraz § 3 ust. 5 2
  w przypadku, gdy zajęcia nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor może ustalić inny sposób realizowania tych zajęć.
 2. W przypadku problemów związanych z realizacją zajęć w sposób zdalny, proszę
  o kontakt ze szkołą za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@zpsmdebica.pl oraz telefonicznie
  14- 670-20-80.

Ewa Trojan

Dyrektor ZPSM im. prof. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy

Skip to content