Zarządzenie nr 18 Dyrektora ZPSM w Dębicy z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie zdalnego nauczania

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zarządzam co następuje:

W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju od dnia 20 grudnia 2021r. do dnia 9 stycznia 2022r. wszystkie zajęcia w naszej szkole odbywać się będą w formie zdalnej.

Lekcje  będą realizowane za pomocą platformy G-Suite przy wykorzystaniu aplikacji Google Meet i Classroom wg. aktualnych rozkładów zajęć.

Od 20 grudnia 2021r. do 9 stycznia 2022r. – uczniowie  nie  mają  możliwości samodzielnego korzystania z pomieszczeń i ćwiczenia w szkole.

Jednocześnie (zgodnie z par. 3 p. 4 oraz par. 5 p. 3 Rozporządzenia) w przypadku, gdy zajęcia nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor może ustalić inny sposób realizowania tych zajęć, a w przypadku uczniów klas programowo najwyższych może wyrazić zgodę na konsultacje indywidualne z instrumentu głównego i akompaniamentu.

W przypadku problemów związanych z realizacją zajęć w sposób zdalny, proszę o kontakt ze szkołą za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@zpsmdebica.pl oraz telefonicznie 14- 670-20-80.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Urszula Bizoń-Biduś

                                                                                                                                                                                                                                                                                         wicedyrektor ZPSM w Dębicy

Skip to content