Zajęcia chóru i orkiestry w roku szkolnym 2019/2020

Zajęcia chóru grupa młodsza – poniedziałek godz. 15:00-16:30

sala nr 15.

Zajęcia chóru grupa starsza – środa 15:30-17:00 sala 14.

 Zajęcia orkiestry smyczkowej PSM I st. –  środa godz. 16:00-17:30 sala nr 22 MG.

Zajęcia orkiestry dętej – piątek godz. 16:00 – 17:30 sala 22 MG.

Zajęcia orkiestry symfonicznej PSM II st. sobota 11:00-12:30.