X Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kompozytorach “Życie i twórczość Krzysztofa Pendereckiego”

Od 10 lat w dębickiej Szkole Muzycznej noszącej imię Krzysztofa Pendereckiego organizowane są Konkursy Wiedzy o Kompozytorach.

W roku obchodów 85 urodzin Patrona Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Dębicy w dniu 1 marca 2018r. zorganizowany zostanie Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kompozytorach „Życie i twórczość Krzysztofa Pendereckiego”, adresowany do uczniów szkół muzycznych I i II st.

W związku z tym w załączeniu zamieszczamy Regulamin wraz z harmonogramem i wymaganiami Konkursu.

UWAGA!!!

W związku ze zmianami organizacyjnymi podajemy nowy adres e-mailowy do spraw merytorycznych:

penderecki.debica.konkurs@gmail.com

Regulamin, harmonogram oraz wymagania konkursowe – Konkurs Wiedzy o Kompozytorach

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH oraz ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Karta zgłoszenia – Konkurs Wiedzy o Kompozytorach

Skip to content