Wpłaty na fundusz instrumentalny Rady Rodziców

Rada Rodziców działająca przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy, informuje,o możliwości dobrowolnej składki na fundusz instrumentalny w roku szkolnym 2021/2022 . na konto Rady Rodziców przy ZPSM im. K. Pendereckiego w Dębicy:

Bank PeKaO S.A. – Dębica 

41 1240 4807 1111 0010 4024 3495

Na dowodzie wpłaty powinno się znaleźć:

– imię i nazwisko dziecka (dzieci), klasa, okres za jaki zostaje dokonana wpłata, cel wpłaty .

Informujemy, że darowizna nie podlega odliczeniu w rozliczeniu rocznym PIT

 

 

Skip to content