Wpłaty na fundusz Rady Rodziców

W oparciu o “Regulamin Rady Rodziców” oraz “Regulamin Wypożyczania Instrumentów Muzycznych” Rada Rodziców działająca przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. prof. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy informuje, że dobrowolne  składki  w roku szkolnym 2021/2022 . wpłacane są na konto Rady Rodziców przy ZPSM im. K. Pendereckiego w Dębicy:

Bank PeKaO S.A. – Dębica 

41 1240 4807 1111 0010 4024 3495

Na dowodzie wpłaty powinno się znaleźć:

– imię i nazwisko dziecka (dzieci), klasa, okres za jaki zostaje dokonana wpłata, cel wpłaty .

Informujemy, że darowizna nie podlega odliczeniu w rozliczeniu rocznym PIT

 

 

Skip to content