Wpłaty na fundusz instrumentalny Rady Rodziców

W dniu 26 sierpnia 2020r. odbyło się zebranie Rady Rodziców, na którym ustalono, że kwota składki na fundusz instrumentalny od 1 września 2020 r. wynosi:

składka za jedno dziecko 25 zł,

składka za drugie dziecko – 12 zł,

trzecie i kolejne dziecko bez  opłaty.

Na spotkaniu ustalono również, że opłata za wypożyczenie instrumentów będzie uzależniona od wartości instrumentu. O wysokości opłaty poinformuje nauczyciel prowadzący.

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Rady Rodziców przy PSM I st. w Dębicy:

Bank PeKaO S.A. – Dębica 

41 1240 4807 1111 0010 4024 3495

Na dowodzie wpłaty powinno się znaleźć:

– imię i nazwisko dziecka (dzieci), klasa, okres za jaki zostaje dokonana wpłata, cel wpłaty (fundusz instrumentalny, wypożyczenie instrumentu).

Informujemy, że darowizna nie podlega odliczeniu w rozliczeniu rocznym PIT

* Przypominamy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej ubiegającym się
o zwolnienie z opłat (darowizny na cele oświatowe), iż w podaniu należy odpowiednio umotywować swoją prośbę.

Ponadto informujemy, że zwolnienie z opłat może nastąpić wyłącznie od miesiąca, w którym zostało złożone podanie.

 

Skip to content