Wpłaty na fundusz instrumentalny Rady Rodziców

W dniu 27 września 219 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców, na którym ustalono, że kwota składki na fundusz instrumentalny od 1 października 2019 r. wynosi:  składka za jedno dziecko wynosi 25 zł, za drugie dziecko – 12 zł, trzecie i kolejne bez  opłaty.

Na spotkaniu ustalono również, że opłata za wypożyczenie instrumentów będzie uzależniona od wartości instrumentu. O wysokości opłaty poinformuje nauczyciel prowadzący.

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Rady Rodziców przy PSM I st. w Dębicy:

Bank PeKaO S.A. – Dębica 

41 1240 4807 1111 0010 4024 3495

W tytule wpłaty proszę umieścić: imię i nazwisko dziecka, klasa, okres za jaki zostaje dokonana wpłata, cel zapłaty.