W MORSACH pożegnaliśmy rok szkolny

19 czerwca 2019 r. o godz. 16:00 w Domu Kultury MORS odbyło się zakończenie roku szkolnego 2018/19 Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy. Podczas tej pożegnalnej uroczystości odbył się krótki koncert, podczas którego zagrali uczniowie i nauczyciele naszej szkoły: mgr Ewelina Stępień – gitara, Weronika Kurek – solo śpiew, Wiktoria Kosiek – ukulele,  mgr Mariusz Stępień – klarnet, mgr Mariusz Knot – perkusja, Dawid Goc – akordeon, Marcin Grych – akordeon.

Koncert poprowadziła Kinga Sikora.

Słowa podziękowania i życzenia bezpiecznych i wspaniałych wakacji skierowała Pani Dyrektor mgr Ewa Trojan do uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców. Cały tekst przemówienia Pani Dyrektor znajduje się poniżej.

Wszystkim uczniom, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, reprezentowali szkołę w różnego rodzaju konkursach oraz czynnie uczestniczyli w życiu szkoły  Pani Dyrektor Ewa Trojan, Pani Wicedyrektor Urszul Bizoń-Biduś oraz Pan Prezes Rady Rodziców wręczyli nagrody książkowe.

Pan Prezes Rady Rodziców Dariusz Sikora podziękował wszystkim zebranym na sali za cały rok pracy.  Życzył słonecznych i bezpiecznych  wakacji.

W imieniu tegorocznych absolwentów wystąpiła Ewa Lula, kierując podziękowanie dla dyrekcji szkoły,  nauczycieli, pracowników szkoły. Podziękowała również rodzicom i wszystkim, którzy im pomagali  wspierali. Życzyła wszystkim udanych wakacji.

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz cała społeczność szkolna życzy wszystkim zdrowych, bezpiecznych wakacji pełnych pozytywnych wrażeń i przeżyć.

Przemówienie Pani Dyrektor Ewy Trojan

Szanowni Pedagodzy, Drodzy Rodzice, i Wy – najważniejsi dzisiaj – Kochani Uczniowie!!!

 Witam gorąco w Sali widowiskowej Domu Kultury „ Mors”.

Dziękuję za wspaniały koncert, podczas którego mogliśmy posłuchać muzyki rozrywkowej i klasycznej. Dziękuje pedagogom za to, że nie tylko przygotowali was do dzisiejszego występu ale byli
z wami na scenie. Serdecznie dziękuję. Ten koncert potwierdza  słowa, które często przytaczam – „w naszej szkole panują relacje mistrz i uczeń nie tylko w teorii ale również w praktyce”.

Szanowni Państwo.

Mam wrażenie, jakbyśmy dopiero wczoraj spotkali się na inauguracji roku szkolnego w naszej szkole,  a tymczasem to już jego zakończenie. Dzisiaj mija drugi rok działalności ZPSM w Dębicy . Kiedy w roku 2017 zostałam dyrektorem, w naszej szkole kształciło się 286 uczniów, dzisiaj nasza placówka liczy 341 uczniów. Pojawili się nowi, znakomici  pedagodzy,
a mam nadzieje że we wrześniu  również przywitamy nowych nauczycieli.

Za nami okres wytężonej nauki i pracy, czas wielu doświadczeń, osobistych sukcesów i wielu przeżyć. Gratuluję Wam wszystkim!!!

Drodzy Absolwenci!!!

Dzisiaj również w sposób szczególny zwracam się do  Was, absolwentów PSM I st im. K .Pendereckiego.  Okres nauki w tej szkole zaopatrzył was w wiedzę, doświadczenie muzyczne i odwagę na dalszą wędrówkę nowymi ścieżkami edukacji muzycznej.  Niektórzy z Was rozpoczną naukę w PSM II stopnia, a pozostali jestem przekonana będą animatorami życia muzycznego w swoich środowiskach.

Tego typu spotkania mają charakter historyczny. Z jednej strony dlatego, że spotykamy się tu w takim gronie i w takim charakterze po raz ostatni,
z drugiej – ponieważ temu spotkaniu towarzyszy świadomość, że lata spędzone w tej szkole, to historia, a jednocześnie początek nowego etapu waszego życia…. Przed Wami droga ku indywidualnemu rozwojowi, ku odkrywaniu nowych możliwości, ku dorosłości. Powinniście więc wyznaczyć sobie cele, które zamierzacie osiągnąć.

Dzisiaj, kiedy nadszedł czas rozstania, życzę, aby doświadczenia zdobyte w edukacji muzycznej  dodawały Wam odwagi i wiary w siebie. Odnajdujcie własne ścieżki i starajcie się uczynić prawdę pochodnią, której światło nie pozwoli Wam zgubić tego, co najistotniejsze dla bycia prawdziwym człowiekiem.

Drodzy Uczniowie!!!

Wraz z Radą Pedagogiczną wiążę z Wami duże nadzieje, ponieważ jesteśmy przekonani, że wiedza, zdolności i umiejętności zdobyte, odkrywane i rozwijane w naszej szkole, będą procentowały. Jesteśmy i jestem przekonana, że nadal będziemy  z Was dumni . Idźcie więc śmiało z uśmiechem i wysoko uniesionym czołem na zasłużone wakacje  pokonując nadchodzące próby losu i zawsze z powodzeniem zagłębiajcie się w świadomy odbiór dzieł muzycznych. W życiu kierujcie się wyłącznie tymi zasadami, które pozwolą Wam zawsze zachować godność człowieka oraz zdobywać uznanie i szacunek innych.

Szanowni Goście, Rodzice, Nauczyciele , Uczniowie!!!

Za chwilę zakończy się ten rok szkolny. Czego życzyć w takim dniu?

Gronu Pedagogicznemu i wszystkim Uczniom życzę  udanych wakacji i to nie tylko tych zasłużonych, wyczekiwanych, słonecznych, ale przede wszystkim… prawdziwych! Wypoczywajcie , gromadźcie siły na następny rok szkolny. Nigdy jednak nie zapomnijcie o muzyce. Bądźcie radośni i szczęśliwi ale jednocześnie rozważni, przewidujący i ostrożni. Wszak wszyscy pragniemy spotkać się we wrześniu zdrowi i szczęśliwi.

Szanowni  Pedagodzy !!!

Teraz zwracam się do Was, moi współpracownicy, koleżanki i koledzy, szanowne grono pedagogiczne.

Dziękuję Wam za ciężką pracę włożoną w wychowanie młodego pokolenia. Dziękuję wszystkim za sumienność, odwagę i determinację, za otwartość na zmiany, za wszelkie inspiracje, za serdeczność i przyjaźń. Dziękuję za wszystkie te cechy, które składają się na rzetelne wypełnianie misji kształtowania młodego człowieka, za miłość do muzyki. Wspólnie  pracujemy, a państwo zawsze  mnie wspieracie. Każdy sukces i każde dobro, jakie się dokonywało przez ostatni rok były naszym wspólnym udziałem. Razem budujemy  wizerunek naszej szkoły,…. dobry wizerunek!  Bardzo Państwu dziękuję.

Słowa podziękowanie kieruję również do pracowników administracji
i obsługi
. Bez Państwa pracy i zaangażowania szkoła nie mogłaby prawidłowo funkcjonować.

Szanowni Rodzice!!!

Jakże nie podziękować Wam za wspólne dostrzeganie problemów i potrzeb waszych dzieci, a naszych uczniów! Przyjmijcie moją wdzięczność i szacunek za wszelką współpracę, za działania wspierające proces edukacyjny i muzyczny szkoły, za zrozumienie, że dobro dziecka i jego pomyślny rozwój zależy od współpracy rodziców i nauczycieli. Serdecznie dziękujemy za wspieranie naszych uczniów podczas ich wyjazdów na różne konkursy , przesłuchania , koncerty.

Na ręce  Przewodniczącego  Rady Rodziców Pana Dariusza Sikory przekazuję Wam wszystkim gorące podziękowanie.

Szanowni Państwo!!!

Mijający rok obfitował w wiele znakomitych wydarzeń.

Nasi podopieczni osiągnęli  wysokie, bardzo dobre  wyniki w nauce, odnosili sukcesy w konkursach regionalnych, makroregionalnych i ogólnopolskich.
A wszystko to za sprawą zdolnych i pracowitych uczniów oraz znakomitych, odpowiedzialnych i zawsze oddanych Uczniom Nauczycieli. Kadra Pedagogiczna naszej szkoły to muzycy wielkiego serca, wykazujący niejednokrotnie troskę i zaangażowanie we wszechstronny rozwój swoich podopiecznych. Przeżywają każdy ich sukces i każdą porażkę, są zawsze otwarci na problemy i oczekiwania swoich uczniów oraz Was – Rodziców. I to jest największy kapitał naszej szkoły .

3 czerwca Rada Pedagogiczna  podsumowała wyniki nauczania. W bieżącym roku szkolnym  uczniowie z klas od IV- VI cyklu sześcioletniego  uczniowie wszystkich klas cyklu czteroletniego  PSM I i uczniowie PSM II stopnia , którzy otrzymali co najmniej ocenę bardzo dobrą z instrumentu głównego, oraz uzyskali średnią min. 4,75 otrzymują świadectwo z wyróżnieniem.

Dodatkowo uczniowie klas IV,V i VI cyklu 6 – letniego , III i IV cyklu  4 – letniego PSM I st. oraz uczniowie  PSM II st. otrzymują nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców, serdecznie dziękujemy.

W bieżącym roku szkolnym wielu naszych wychowanków brało udział w konkursach regionalnych, makroregionalnych oraz ogólnopolskich. Oto ich osiągnięcia:

W sekcji fortepianu:

Olga Grabowska uczennica pani Larysy Keller podczas Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Sanoku otrzymała tytuł srebrnego wirtuoza.

Na regionalnym konkursie  „Lubaczowskie Impresje Muzyczne”

Jan Baliński uczeń pani Alicji Stasiowskiej – Piwowar zdobył III miejsce , natomiast Natalia Pepera- Podhorecka uczennica Marii Grabowskiej otrzymała wyróżnienie I stopnia.

Zofia Rak i Szymon Smoleń uczniowie pani Marii Grabowskiej podczas V Konkursu Kultury Muzycznej w Leżańsku otrzymali ex aequo wyróżnienie I stopnia.

15 kwietnia podczas IX Makroregionalnego Konkursu Pianistycznego  „Od siedmiolatka do nastolatka” nasi uczniowie wypadli znakomicie :

Wychowankowie pani Anny Saramy :

 Gabriela Wojtunik, Miłosz Czeluśniak i  Anna Pyzińska otrzymali wyróżnienie II stopnia a Kacper Parat został laureatem  IV miejsca.     

  Uczniowie    pani Lubow Pendereckiej  zdobyli :

 Ewa  Wiercioch i Krzysztof Kucharski wyróżnienie II st.

 Dominik  Droździak – wyróżnienie I st.  a Wiktoria Andreasik – IV miejsce

 Wychowankowie pani  Larysy Keller :

Sebastian Wnęk i Paweł Goleń zdobyli wyróżnienie I st.,

a Olga Grabowska – III miejsce;

Uczeń  pani Alicji Stasiowskiej- Piwowar Jan Baliński, otrzymał wyróżnienie I st.;

Wychowankowie  pani Marii Grabowskiej zdobyli:  Natalia Pepera-Podhorecka i Zofia Rak – wyróżnienie I st., a Szymon Smoleń – IV miejsce;

 Kinga Sikora uczennica  pani Żanny Parchomowskiej zdobyła  III miejsce. 

W sekcji instrumentów dętych:

Kacper Kocaba uczeń pana Mariusza Stępnia podczas XIV Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Instrumentalistów im. Stefani Wojtowicz w Jaśle zdobył I miejsce.

Marek Łukasik z klasy pana Piotra Kity otrzymał wyróżnienie na XIII Międzynarodowym Festiwalu saksofonowym w Przeworsku.

Kinga Skarbek wychowanka pani  Grażyny Ciesielskie podczas III Ogólnopolskiego  Konkursu Instrumentów Drewnianych w Błażowej otrzymała II miejsce .

Podczas V Makroregionalnych Przesłuchaniach uczniów klas instrumentów perkusyjnych w Biłgoraju, uczniowie pana Mariusza Knota zdobyli Bartosz Chmura II miejsce a Anna Hawro wyróżnienie.

Fabian Rau wychowanek pana  Tomasz Ożoga został laureatem I miejsca –Podkarpackiego Konkursu Instrumentów Dętych Drewnianych w Kamieniu 

Sekcja teorii:

 Uczniowie kl. III cyklu sześcioletniego przygotowani przez panią Renatę Żabicką otrzymali wyróżnienie na  Ogólnopolskim Festiwalu Rytmiki w Dobczycach.

 Na IV Ogólnopolskim Konkursie Drużynowym z kształcenia słuchu w Nadarzynie uczniowie pani Doroty Źrebiec: Joanna  Świerk i Kinga Wójcik zdobyły II miejsce.

 W XXV Konkursie Teoretycznym w Przeworsku  uczennica pani Jadwigi  Kani – Julia Chmura zajęła II miejsce a  uczennica pani Doroty  Źrebiec i pani Renaty  Żabickiej – Joanna  Świerk zajęła III miejsce.

Sekcja instrumentów smyczkowych i gitary: 

1.Maciej Bieszczad uczeń pani Lucyny Chwistek – Cisło podczas

III Zimowych  Spotkań Gitarowych w Bobowej otrzymał   nagrodę

I stopnia 

2.Na XIII Festiwalu Młodych Gitarzystów w Kolbuszowej Maciej Bieszczad otrzymał nagrodę I stopnia ex aequo z Julią Zygmunt uczennicą pani Eweliny Stępień. Nikodem Niedzielski wychowanek pani Eweliny Stępień otrzymał nagrodę II stopnia.

  1. Podczas XIV Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Instrumentalistów im. Stefanii Woytowicz w Jaśle Aleksandra Pyzińska uczennica pani Klaudii Mruk otrzymała wyróżnienie, wyróżnienie zdobyła również Gabriella Skowron wychowanka pani Urszuli Bizoń – Biduś.

4.Na VIII Świętokrzyskim Konkursie Gitarowym w Ostrowcu Świętokrzyskim         Maciej Bieszczad uczeń pani Lucyny Chwistek- Cisło zdobył II miejsce 

 5.Podczas Makroregionalnych Wiosennych Spotkań Gitarowe w Pruchniku Maciej Bieszczad z klasy pani Lucyny Chwistek-Cisło otrzymał ex aequo nagrodę II stopnia z Nikodemem Niedzielskim z klasy pani Eweliny Stępień  a Weronika Kurek również z klasy pani Eweliny Stępień otrzymała nagrodę III stopnia.

  1. Na IV Regionalnym Konkursie Skrzypcowym, Altówkowym , Wiolonczelowym i Kontrabasowym w Głogowie Małopolskim, Aleksandra Pyzińska zdobyła I miejsce a Anabella Stalmach wyróżnienie. Obie skrzypaczki uczą się w klasie pani Klaudii Mruk.

 7.Sekstet Muzycy (nie) Poważni prowadzeni przez panią Martę Fortunę zdobyli Srebrny Ensamble podczas XI Międzynarodowego Podkarpackiego Konkursu Zespołów Kameralnych  w Rzeszowie. Zespół wystąpił w składzie: Karol Cieśla, Julia Piwowar, Sara Chwastek, Gabriela Kosiba, Marcel Pietraszewski i Kinga Sikora.

Podczas konkursów nagradzani są również pianiści towarzyszący i wspierający młodych solistów. W tym roku wyróżnienie za wzorowy akompaniament otrzymały pani  Lubow Penderecka na Makroregionalnym Konkursie  Instrumentów Dętych w Biłgoraju,

     Pani Alicja Stasiowska-Piwowar, podczas Regionalnego Konkursu skrzypcowego  w Głogowie Małopolskim, oraz

      Pani Klaudyna Hyjek podczas Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Instrumentalistów w Jaśle.

Szanowni Państwo – Jeszcze raz gratuluję pedagogom ich wychowankom a Wam kochani rodzice dziękuję  za to, że zawsze jesteście ze swoimi dziećmi.

 Uczniowie  naszej szkoły brali czynny udział w życiu artystycznym szkoły, miasta i regionu. Występowali podczas: Koncertu z okazji Dnia Edukacji, Koncertu dla Niepodległej, wzięli udział w odsłonięcie muralu poświęconego podpułkownikowi Adamowi Lazarowiczowi ps. “Klamra”, żołnierzowi Armii Krajowej- dowódcy bitwy na Kałużówce, wzięli udział w II Festiwalu imieniem Zbigniewa Warchoła w Kinie KOSMOS w Dębicy, Koncercie Mikołajkowym, Wielkiej  Gali Noworocznej , Koncercie Muzyki Filmowej, Koncercie  Pamięci Jerzego Kellera, Koncercie z okazji Dnia Matki.

W bieżącym roku kalendarzowym mija 45 lecie działalności PSM I st. imieniem Krzysztofa Pendereckiego. Rozpoczęliśmy już uroczyste obchody, koncerty zostały zorganizowane przez szkołę oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Młodych Talentów przy wsparciu finansowym Miasta Dębica.

11 kwietnia wystąpili laureaci z Belgradu , tworzący Trio Stroikowe – na klarnecie wystąpił Michał Łączak absolwent naszej szkoły z klasy pana Mariusza Stępnia,

26 kwietnia na scenie zaprezentowała się Aleksandra Pietrucha absolwentka naszej szkoły wychowanka pani Agaty Bubisz , Ola wystąpiła  wraz z panią Żanną Parchomowską i Jangczeng Dai.

30 kwietnia wysłuchaliśmy prezentacji Jagody Prucnal naszej absolwentki z klasy pani Agaty Bubisz wystąpiła wraz z doktor Justyną Danczowską podczas tego koncertu mieliśmy przyjemność wysłuchać oboistki  Gabrieli Pietraszewskiej również absolwentki naszej szkoły z klasy pana Tomasza Ożoga , przy fortepianie Gabrysi towarzyszyła pani Anna Guja

17 maja odbył się recital pana Jacka Podgórskiego przy fortepianie wystąpiła pani Żanna Parchomowska , oboje są nauczycielami w naszej szkole.

Dzięki staraniom członków Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Młodych Talentów działającego przy naszej szkole mogliśmy zorganizować koncerty z udziałem muzyków z różnych stron świata .

Odbył się koncert Tria Legend, Koncert uczestników XIV Międzynarodowego Forum Pianistycznego “Bieszczady bez granic”, byli to pianiści z Chin, Rosji, Ukrainy i Polski, Koncert Tadeusza Polkowski, zatytułowany “Rap dla Niepodleglej” zorganizowany z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości pod patronatem wojewody podkarpackiej pani Ewy Leniart,  koncert Nikolausa Singhania i Piotra Skarbka , Recital Pawła Trojaka absolwenta naszej szkoły i Pawła Sommera, Konkurs Pianistyczny „Od siedmiolatka do Nastolatka”.

Dzięki staraniom pani Marty Fortuny i pani Alicji Stasiowskiej – Piwowar nasi wychowankowie kolejny raz wyjechali do Zakopanego na zimowisko podczas ferii zimowych. 

W mijającym roku szkolnym po raz kolejny  zorganizowaliśmy Muzyczną Karuzelę czyli zajęcia adaptacyjne dla kandydatów do naszej szkoły. Cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem czego dowodem była duża ilość dzieci chętnych do rozpoczęcia nauki w naszej placówce. Do przesłuchań i egzaminów zgłosiło się prawie 140 osób.

Szanowni państwo miniony rok obfitował w różne inwestycje , aplikując w różnych programach otrzymałam dotacje na :

 Remont łazienek , budowę sieci niskoprądowej oraz  sieci komputerowej to  koszt 535.000 zł.

Zakup instrumentów w ramach projektu MKiDN , to trzy nowe piania, akordeon guzikowy, kornet , pałki marimbowe i dzwonki orkiestrowe – koszt 65.000 zł

Instrumenty-z dotacji CEA :

Fortepian Yamaha, wiolonczela ¾ oraz 2 pokrowce na wiolonczele koszt 68.700

Z dotacji Rady Rodziców kupiliśmy 2  gitary lutnicze, dwie sztuki  skrzypiec lutniczych , wiolonczelę ¾, kontrabas lutniczy, smyczek do wiolonczeli- koszt 48.160 zł.

Wpłacony przez państwa 1 procent na  Stowarzyszenie został w całości przeznaczony na zakup 2 altówek – serdecznie dziękuję wszystkim ofiarodawcom.

W sumie na remonty oraz zakup instrumentów udało nam się zdobyć kwotę w wysokości ponad 720 tysięcy złotych

W bieżącym roku szkolnym ponownie pisaliśmy Ofertę do MKiDN na zakup kolejnych instrumentów i otrzymaliśmy dotacje w wysokości

 253.000 złotych. Instrumenty będą zakupione do końca roku kalendarzowego.

Wczoraj podpisałam w Warszawie umowę z Firmą CREO , która wygrała przetarg na realizację Termomodernizacji naszej placówki. Łączny koszt to kwota 3 milionów 200 tysięcy zł. Mam nadzieję,że dzięki podjętym staraniom w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego uda mi się poszerzyć jeszcze zakres robót. Właśnie w związku z koniecznością przygotowania budynku szkoły do prac remontowo-budowlanych, które rozpoczną się lada chwila wynajęliśmy na uroczystość zakończenia roku szkolnego salę widowiskową Domu Kultury Mors i spotykamy się tutaj. Z tego miejsca dziękuje panu dyrektorowi Janowi Borkowi oraz pracownikom Domu Kultury.

Naukę w następnym roku szkolnym rozpoczniemy najprawdopodobniej
w budynku które opusza MG nr 1. Dokładne informację będą zamieszczone na stronie internetowej naszej szkoły. 

Szanowni Państwo-

Teraz poproszę na sceną panią dyrektor Urszulę Bizoń-Biduś i  prezesa Rady Rodziców pana Dariusza Sikorę i wspólnie wręczymy nagrody dla uczniów którzy otrzymali świadectwo z paskiem z klas od IV do VI w cyklu 6 – letnim oraz III i IV w cyklu czteroletnim, laureatów konkursów pozaszkolnych, oraz uczniów którzy  byli szczególnie  zaangażowani w pracę na rzecz naszej placówki.

– Proszę o zabranie głosu prezesa Rady Rodziców pana Dariusza Sikorę

– Teraz scenę oddaję tegorocznym absolwentom PSM I st. im Krzysztofa Pendereckiego.

………

Serdecznie dziękuję za piękne słowa i lata spędzone w naszej szkole.

Szanowni Państwo

Wszystkim  raz jeszcze za wszystko dziękuję. Życzę, by praca w szkole na różnych stanowiskach dawała Państwu satysfakcję i radość i by najlepszym wyrazem podziękowania była ludzka wdzięczność.

Uczniów namawiam  do udziału w różnych Kursach wakacyjnych na których będziecie mogli rozwijać talenty muzyczne. Na koniec życzę udanych , spokojnych i bezpiecznych wakacji.

Do zobaczenia 2 września , miejsce rozpoczęcia zostanie podane na stronie internetowej naszej szkoły.

 

Skip to content