W dniu 24.10.2018 r. został ogłoszony przetarg na modernizację pomieszczeń łazienek i wymianę instalacji okablowania strukturalnego budynku ZPSM w Dębicy.

W dniu 24 października 2018 r. został ogłoszony przetarg na modernizację pomieszczeń łazienek oraz wymiana instalacji okablowania strukturalnego w budynku Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy.

Dokumenty: “Formularz do wypełnienia”, “Ogłoszenie o zamówieniu” , “Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia” oraz link do dokumentacji projektowej: https://www.dropbox.com/sh/1rrjmz23anthd2o/AAAG8c8hzCzj1rOuwcETmCAYa?dl=0 są dostępne w formie papierowej w budynku  Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy przy ul. Kościuszki 8 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZPSM w Dębicy.

Adres: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy

Ul. Kościuszki 8

39-200 Dębica

Na stronie internetowej BIP ZPSM w Dębicy: https://bip.e-cea.pl/1119/zam%C3%B3wienia%20publiczne

Skip to content