UWAGA!!! Ogłoszenie o organizacji pracy i wykaz dni wolnych w miesiącu czerwcu 2019 r.

Po pozytywnej akceptacji wizytatora mgr Krzysztofa Szczepaniaka, oraz uzyskaniu pozwolenia od dyrektora CEA dr Zdzisława Bujanowskiego, w bieżącym roku szkolnym zajęcia dydaktyczne zakończą się 31 maja 2019 r.


 Działając na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603) § 5. 1, zarządzam, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych będą: 4,5,6,7,11 i 12 czerwca 2019 r.


Poniżej tabela przedstawia sposób organizacji zajęć i wykaz  dni wolnych w miesiącu czerwcu 2019 r.

Odrabiany dzień Wskazany dzień odrobienia Godziny rozpoczęcia zajęć teoretycznych Uwagi
3 czerwiec Rada Pedagogiczna   Godz. 10.00
4 czerwiec Dodatkowy dzień wolny    
5 czerwiec Dodatkowy dzień wolny    
6 czerwiec Dodatkowy dzień wolny    
7 czerwiec Dodatkowy dzień wolny    
10 czerwiec 2 luty 2019 r 10.20  
11 czerwiec Dodatkowy dzień wolny    
12 czerwiec Dodatkowy dzień wolny    
13 czerwiec 9 marzec 10.20  
14 czerwiec 23 marzec 10.20  
17 czerwiec 11 maj 10.20  
18 czerwiec 18 maj 10.20  
19 czerwiec 25 maj 10.00  
20 czerwiec Boże Ciało    
21 czerwiec Zakończenie Roku Szkolnego   16.00