Urlop Pani Dyrektor

W dniach 15-26 lipiec 2019 r. Pani Dyrektor Ewa Trojan przebywa na urlopie.