Historia szkoły

„Nauka jest niezmierzonym morzem dobrej wody. Im więcej jej pijesz tym bardziej jesteś spragniony” – Anonim

Długo mieszkańcy Dębicy oczekiwali na otwarcie szkoły muzycznej. O utworzenie nowego obiektu kultury starano się przez wiele lat. Dopiero osiągnięcie odpowiedniego poziomu gospodarczego 
i kulturalnego umożliwiło rozpoczęcie tej inwestycji.
Na drodze do utworzenia nowej placówki niezwykle istotne stało się zebranie przez społeczeństwo środków finansowych, umożliwiających rozpoczęcie budowy. W 1967 roku wmurowano kamień węgielny pod nowy obiekt. Na mocy Zarządzenia nr 54 Ministra Kultury
i Sztuki Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia rozpoczęła działalność
w 1974 roku. Początkowo, przez blisko trzy miesiące, do chwili oddania nowego budynku, szkoła korzystała 
z pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego. Dyrektorem został mgr Ludwik Tyrpin, a Radę Pedagogiczną tworzyło ośmioro nauczycieli.
W pierwszym roku istnienia szkoły naukę podjęło 57 uczniów. Znaczną część nowo powstałego budynku zajęło Biuro Wystaw Artystycznych
i Biblioteka Miejska. Skromne warunki lokalne szkoły umożliwiały pracę
w 10 salach do prowadzenia zajęć indywidualnych, 5 salach do prowadzenia zajęć zbiorowych, sali koncertowej liczącej
150 miejsc oraz pomieszczeń dla administracji i obsługi. Dodatkowo z pomieszczeń tych korzystało także Społeczne
Ognisko Muzyczne.
W miarę poszerzania działalności rosły szkolne potrzeby. Szybko rosła liczba uczniów oraz poszerzało się grono nauczycieli. Zaspokojenie stale rosnących potrzeb wymagało ogromnych nakładów finansowych. W trosce 
o zapewnienie uczniom optymalnych warunków do nauki konieczne stało się wyposażenie szkoły 
w kolejne instrumenty muzyczne, pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny, płytotekę oraz bibliotekę szkolną. Dążąc do zapewnienia uczniom jak najlepszych warunków kształcenia, w 1991 roku szkoła przejęła pomieszczenia, które dotychczas zajmowało BWA, co pozwoliło pozyskać kolejne sale do zajęć indywidualnych oraz salę rytmiki.
Stale powiększająca się liczba uczniów chętnych do podjęcia nauki w naszej placówce doprowadziła do pozyskania w 2003 roku, dzięki staraniom 
dyr. mgr Stanisława Świerka, kolejnych pomieszczeń na sale lekcyjne w wyniku modernizacji centralnego ogrzewania i likwidacji kotłowni. W 2009 roku otrzymano kolejne pomieszczenie, które do tej pory zajmowała Biblioteka Miejska. Jego remont 
i przebudowa wzbogaciły szkołę o pięć kolejnych sal lekcyjnych oraz salę kameralną.
Z wszystkich aktualnych pomieszczeń szkoły korzysta także Niepubliczna Szkoła Muzyczna II stopnia oraz Społeczne Ognisko Muzyczne.
W miarę rozwoju działalności szkoły, stale poszerzano instrumentarium. Aula została wyposażona w dwa fortepiany koncertowe marki Steinway i Kawai. Dodatkowo zakupiono fortepian koncertowy marki Petrof oraz pianino Kawai, którego fundatorem jest Gmina Dębica. Systematycznie wzbogacane są zbiory szkolnej biblioteki, płytoteki oraz zestaw pomocy dydaktycznych i sprzętu audiowizualnego.
Niezwykle ważną kartę w historii dębickiej szkoły muzycznej stanowi uroczystość nadania szkole imienia światowej sławy kompozytora, dębiczanina – prof. Krzysztofa Pendereckiego. To ważne wydarzenie
w życiu szkoły miało miejsce 20 października 2003 roku. Wielkim wyróżnieniem i honorem było przybycie Maestro Krzysztofa Pendereckiego wraz z małżonką. W tak zaszczytnym gronie,
z przybyłymi gośćmi oraz mieszkańcami miasta mogliśmy uczestniczyć
w uroczystym poświęceniu sztandaru, wręczeniu aktu nadania imienia szkole oraz odsłonięciu tablicy pamiątkowej.
W ciągłych dążeniach do poprawy jakości kształcenia oraz warunków socjalnych, działania dyrekcji i grona pedagogicznego wspiera bardzo aktywnie działająca Rada Rodziców, której przewodniczy Roman Broniec. Szkole, a zwłaszcza jej uczniom pomaga dodatkowo, założone w 2004 roku, Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Młodych Talentów. Prezesem tego stowarzyszenia, założonego przez nauczycieli szkoły oraz rodziców uczniów jest mgr Ewa Trojan. Nadrzędnym celem tej organizacji stało się pozyskiwanie środków na różnego rodzaju wydarzenia muzyczne z udziałem zaproszonych gości i artystów, a także pomoc materialna najzdolniejszym uczniom, współfinansowanie udziału w konkursach, warsztatach i wszelkich formach doskonalenia. Promując artystyczną działalność szkoły, jej uczniów i nauczycieli, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Młodych Talentów stało się istotną, niezbędną „komórką” organizacji pożytku publicznego.
O poziomie kształcenia w szkole decydują zatrudnieni w niej pedagodzy. W roku jubileuszowym kadra pedagogiczna składa się z 42 nauczycieli, w tym 21 dyplomowanych. Na czele kadry stoi dyrektor mgr Stanisław Świerk, a funkcję wicedyrektora pełni mgr Ewa Trojan. Wizytówką każdej szkoły są jej uczniowie. Obecnie w naszej placówce kształci się 300 chłopców
i dziewcząt z miasta Dębicy oraz okolicznych miejscowości. Wielu wychowanków naszej szkoły podejmuje dalsze kształcenie w średnich szkołach muzycznych, pozostali stanowią prężnie działający amatorski ruch muzyczny.
Promując swoją działalność i osiągnięcia naszych uczniów, orkiestra szkolna, chór, soliści oraz zespoły kameralne działające w naszej szkole koncertują na terenie miasta oraz w regionie. Tradycją stały się Koncerty Cecyliańskie, Koncerty Kolęd i Pastorałek, Koncerty Promenadowe, Koncerty Noworoczne i Karnawałowe odbywające się corocznie przy licznym udziale dębickiej publiczności. Szczególnym przejawem dążenia do „rozmuzykowania” Ziemi Dębickiej stały się wystawiane corocznie opery cieszące się niebywałym powodzeniem lokalnej społeczności. Pomysłodawcą i głównym organizatorem tego przedsięwzięcia jest mgr Paweł Adamek. Pod jego batutą uczniowie i absolwenci dębickiej szkoły muzycznej odkrywają magiczny świat opery. W ten sposób nasza placówka wrosła na stałe w życie kulturalne miasta stając się centrum muzycznym jego wydarzeń.
Dążąc do osiągnięcia jak najwyższego poziomu artystycznego zorganizowano ponad 200 recitali i koncertów najwybitniejszych artystów muzyków, najsłynniejszych orkiestr oraz renomowanych zespołów kameralnych i wokalnych. Niezwykle głębokich wrażeń artystycznych i niezapomnianych przeżyć dostarczały słuchaczom zespoły: Capella Cracoviensis, Kwartet Wilanowski, Warszawski Kwintet Fortepianowy, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia pod dyr. Agnieszki Duczmal, Chór Polskiego Radia pod dyr. Włodzimierza Siedlika, Poznański Chór Chłopięcy pod dyr. Jerzego Kurczewskiego, trio akordeonowe „Ars Harmonic”, „Reiner Trio”. Występowali tu również znakomici pianiści: Regina Smendzianka, Halina Czerny – Stefańska, Piotr Paleczny, Lidia Grychtołówna, Waldemar Malicki, Adam Makowicz, Takashi Yamamoto, światowej sławy skrzypkowie: Wanda Wiłkomirska, Kaja Danczowska, Vadim Brodski, Marina Jaszwili, Krzysztof Jakowicz oraz wspaniali śpiewacy: Andrzej Bachleda, Bogna Sokorska, Jadwiga Skoczylas, Ewa Podleś, Stefania Woytowicz, Jadwiga Rappe, Urszula Trawińska – Moroz. Uczniowie oraz nauczyciele dębickiej szkoły muzycznej aktywnie uczestniczą
w wielu uroczystościach organizowanych na terenie miasta, uświetniając je programami artystycznymi. Są także obecni
w szeregach ruchu amatorskiego.
Szkoła Muzyczna przy wsparciu Urzędu Miasta oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Młodych Talentów promuje także twórczość dębickich artystów organizując koncerty Marcina Parysa, Dominika Mietły („Hipnoza Jazz Duet”), Jakuba Mietły („Ars Harmonika”), Piotra Pociaska
(„Funky Monky”).
Nie sposób opisać 35 lat pięknej i niezwykle bogatej historii Szkoły Muzycznej I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy. Przez te wszystkie lata wytrwale współtworzyli ją pedagodzy i uczniowie, dając świadectwo prężnie rozwijającej się kultury muzycznej Ziemi Dębickiej.
To miejsce magiczne, w którym miłuje się muzykę, pielęgnuje piękno
i uwrażliwia młodego człowieka na sztukę oraz potrzeby innych. O słuszności naszych celów
i podejmowanych działań świadczą słowa wypowiedziane przez Ludwika van Beethovena: ”Muzyka jest większym odkryciem, niż cała mądrość i filozofia”.

Skip to content