Kadra

Zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wicepremiera Piotra Glińskiego z dniem 1 września 2017 roku utworzony został Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im.prof. Krzysztofa Pendereckiego  w Dębicy.
W skład Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im.prof. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy  wchodzi:
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Krzysztofa Pendereckiego oraz Państwowa Szkoła Muzyczna II st.

 

KADRA KIEROWNICZA

 

Dyrektor Szkoły
 mgr Ewa Trojan
dyrektor@zpsmdebica.pl

 

 

 

Zastępca Dyrektora Szkoły
mgr Urszula Bizoń – Biduś
urszula.bizonbidus@zpsmdebica.pl

 

 

SEKCJE SZKOLNE

W Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. prof. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy działają cztery sekcje:

Sekcja Fortepianu

mgr Larysa Keller – kierownik sekcji fortepianu
larysa.keller@zpsmdebica.pl

Pani mgr Larysa Keller funkcję Kierownika Sekcji objęła z dniem 1 września 2017r. Sekcja fortepianu to prężnie działające ogniwo szkoły. Uczniowie tej sekcji zdobywają wysokie lokaty na festiwalach i konkursach regionalnych, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Uczniowie przygotowywani są do grania solowego oraz kameralnego. Każdy uczeń szkoły, w ramach przedmiotu Fortepian obowiązkowo pracuje z pedagogiem pianistą. Pedagodzy sekcji – pianiści kameraliści współpracują z nauczycielami instrumentalistami innych specjalności, muzykują z ich uczniami, wykonując repertuar kameralny.
Istotną formą rozwijania muzycznych zainteresowań naszych uczniów są regularnie organizowane warsztaty instrumentalne z udziałem wybitnych muzyków – artystów i pedagogów. Stwarzamy również uczniom wiele możliwości występów publicznych na koncertach i popisach w Auli szkoły oraz w innych salach koncertowych naszego miasta. Organizowane przez nauczycieli koncerty edukacyjne dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych są świetną formą popularyzowania wiedzy o muzyce i stanowią najlepszą zachętę do nauki w szkole muzycznej. Do znacznych osiągnięć nauczycieli sekcji należą nagrody i wyróżnienia zdobyte przez ich podopiecznych na przesłuchaniach i konkursach pianistycznych.

Obecnie w sekcji pracuje 14 nauczycieli:

mgr Ewa Trojan – Dyrektor Szkoły – dyrektor@zpsmdebica.pl

mgr Larysa Keller – Kierownik Sekcji –  larysa.keller@zpsmdebica.pl

mgr Żanna Parchomowska – zanna.parchomowska@zpsmdebica.pl

mgr Mikołaj Piatikow – mikolaj.piatikow@zpsmdebica.pl

mgr Maria Grabowska – maria.grabowska@zpsmdebica.pl

mgr Alicja Stasiowska – Piwowar – alicja.stasiowskapiwowar@zpsmdebica.pl

mgr Anna Sarama – anna.sarama@zpsmdebica.pl

mgr Lubow Penderecka – lubow.penderecka@zpsmdebica.pl

mgr Klaudyna Hyjek – klaudyna.hyjek@zpsmdebica.pl

mgr Dominika Serafińska – dominika.serafinska@zpsmdebica.pl

mgr Janusz Maciejowski – janusz.maciejowski@zpsmdebica.pl

mgr Dorota Źrebiec – dorota.zrebiec@zpsmdbica.pl

mgr Honorata Kiwała – honorata.kiwala@zpsmdebica.pl

mgr Weronika Skop – weronika.skop@zpsmdebica.pl

mgr Agata Kwiatkowska – agata.kwiatkowska@zpsmdebica.pl

 

 

Sekcja instrumentów smyczkowych i gitary

mgr Ludwik Sarama – Kierownik sekcji instrumentów smyczkowych i gitary
ludwik.sarama@zpsmdebica.pl

 

Nauka w Sekcji Instrumentów Smyczkowych i Gitary obejmuje następujące specjalności: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara klasyczna.
W sekcji instrumentów strunowych pracuje 12 nauczycieli – skrzypkowie, altowioliści, wiolonczelistka i kontrabasista. Kierownikiem sekcji od 1 września 2017r. jest pan Ludwik Sarama.
Uczniowie sekcji bardzo aktywnie uczestniczą w życiu muzycznym miasta i środowiska dębickiego. Sekcja współpracuje ze szkołami muzycznymi województwa podkarpackiego i małopolskiego. Większość uczniów sekcji należy do Orkiestry Smyczkowej prowadzonej przez Martę Fortunę. Nauczyciele sekcji wraz ze swymi uczniami biorą udział w warsztatach, festiwalach muzycznych, konkursach regionalnych, makroregionalnych i ogólnopolskich. Nauczyciele sekcji organizują także liczne popisy i konkursy wewnątrzszkolne.

W sekcji zatrudnionych jest 15 nauczycieli:

mgr Ludwik Sarama – Kierownik sekcji, skrzypce – ludwik.sarama@zpsmdebica.pl

mgr Urszula Bizoń – Biduś – Zastępca Dyrektora, skrzypce – urszula.bizonbidus@zpsmdebica.pl

mgr Agata Bubisz – skrzypce – agata.bubisz@zpsmdebica.pl

mgr Marta Fortuna – skrzypce – marta.fortuna@zpsmdebica.pl

mgr Klaudia Mruk – skrzypce – klaudia.mruk@zpsmdebica.pl

naucz. Janusz Pisarz – skrzypce, altówka – janusz.pisarz@zpsmdebica.pl

mgr Regina Szlachta – skrzypce – regina.szlachta@zpsmdebica.pl

mgr Jagoda Prucnal-Podgórska – skrzypce – jagoda.prucnalpodgorska@zpsmdebica.pl

mgr Karolina Tomasik – altówka – karolina.tomasik@zpsmdebica.pl

mgr Renata Kawałek – wiolonczela – renata.kawalek@zpsmdebica.pl

mgr Jacek Podgórski – wiolonczela – jacek.podgorski@zpsmdebica.pl

mgr Robert Piękoś – kontrabas – robert.piekos@zpsmdebica.pl

mgr Lucyna Chwistek – Cisło – gitara – lucyna.chwistekcislo@zpsmdebica.pl

mgr Ewelina Stępień – gitara – ewelina.stepien@zpsmdebica.pl

lic. Anastasiia Vrublevska – prowadzenie orkiestry symfonicznej – anastasia.vrublevska@zpsmdebica.pl

 

Sekcja Instrumentów Dętych, Akordeonu i Perkusji

 

mgr Grażyna Ciesielska – Kierownik Sekcji Instrumentów Dętych, Akordeonu i Perkusji
grazyna.ciesielska@zpsmdebica.pl

 

Sekcja Instrumentów Dętych obejmuje wszystkie instrumenty dęte drewniane i blaszane, akordeon oraz perkusję. Kształcenie odbywa się w następujących specjalnościach: flet, obój, klarnet, saksofon, waltornia, trąbka, puzon, akordeon i perkusja.
Nauczyciele i uczniowie aktywnie włączają się w nurt życia społecznego miasta poprzez organizowanie koncertów okolicznościowych dla miasta i środowiska dębickiego, uświetniając swoimi występami liczne uroczystości oraz biorą czynny udział w zajęciach orkiestrowych. Uczniowie sekcji biorą także udział w szeregu konkursów oraz indywidualnych występach na terenie szkoły, miasta czy regionu.

W sekcji pracuje 15 nauczycieli:

mgr Grażyna Ciesielska – Kierownik Sekcji, flet – grazyna.ciesielska@zpsmdebica.pl

mgr Magdalena Siwa-Kujawa – flet – magdalena.siwakujawa@zpsmdebica.pl

mgr Tomasz Ożóg – obój – tomasz.ozog@zpsmdebica.pl

mgr Mariusz Stępień – klarnet – mariusz.stepien@zpsmdebica.pl

mgr Piotr Kita – saksofon – piotr.kita@zpsmdebica.pl

mgr Dawid Pliskowski – saksofon – dawid.pliskowski@zpsmdebica.pl

mgr Piotr Rysiewicz – waltornia – piotr.rysiewicz@zpsmdebica.pl

mgr Dominik Mietła – trąbka – dominik.mietla@zpsmdebica.pl

mgr Szczepan Woźniak – trąbka – szczepan.wozniak@zpsmdebica.pl

mgr Piotr Klocek – puzon – piotr.klocek@zpsmdebica.pl

mgr Ewa Markiewicz – akordeon – ewa.markiewicz@zpsmdebica.pl

mgr Paweł Kusion – akordeon – pawel.kusion@zpsmdebica.pl

mgr Mariusz Knot – perkusja – mariusz.knot@zpsmdebica.pl

mgr Tomasz Fiołek – perkusja – tomasz.fiolek@zpsmdebica.pl

lic. Kinga Kazimierska – perkusja – kinga.kazimierska@zpsmdebica.pl

 

Sekcja teorii i chóru

 

mgr Renata Żabicka – Kierownik Sekcji Teorii i Chóru

 

Najważniejszym przedmiotem, obowiązującym przez wszystkie lata, jest kształcenie słuchu – rozwija słuch muzyczny, poczucie rytmu, wyobraźnię muzyczną i pamięć muzyczną. Uczniowie mają także zajęcia z rytmiki, audycji muzycznych, literatury muzycznej oraz zasad muzycznych z elementami edycji nut. Głównym zadaniem sekcji jest przygotowanie uczniów w zakresie wiedzy ogólnomuzycznej; uczniowie na zajęciach grupowych rozwijają predyspozycje muzyczne – zarówno wrodzone jak i nabyte. W trosce o stałe podnoszenie poziomu i wyników nauczania sekcja organizuje różnego rodzaju konkursy i przeglądy klasowe, wykonuje pomoce naukowe, zaprasza cenionych metodyków. Czynnie uczestniczy w życiu muzycznym szkoły i miasta współorganizując oraz prowadząc koncerty. Kierownikiem sekcji jest pani Renata Żabicka – absolwentka wydziału muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W sekcji teorii i chóru pracuje 7  nauczycieli:

mgr Renata Żabicka – Kierownik Sekcji – rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, literatura muzyczna, historia muzyki – renata.zabicka@zpsmdebica.pl

mgr Beata Parkosz – rytmika, kształcenie słuchu – beata.parkosz@zpsmdebica.pl

mgr Alicja Stasiowska – Piwowar – chór – alicja.stasiowskapiwowar@zpsmdebica.pl

mgr Dorota Źrebiec – kształcenie słuchu, fortepian dodatkowy – dorota.zrebiec@zpsmdebica.pl

mgr Ewa Markiewicz – audycje muzyczne, literatura muzyczna, formy muzyczne, historia muzyki – ewa.markiewicz@zpsmdebica.pl

mgr Michał Mroczek – kształcenie słuchu, zasady muzyki, harmonia, historia muzyki – michal.mroczek@zpsmdebica.pl

mgr Bartosz Pyziak – kształcenie słuchu, audycje muzyczne, zasady muzyki, harmonia – bartosz.pyziak@zpsmdebica.pl

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

  • mgr inż. Lucyna Oskarbska – biblioteka@zpsmdebica.pl

ADMINISTRACJA SZKOLNA

  • mgr Ewa Mikos-Cieśla – główny księgowy – ksiegowosc@zpsmdebica.pl
  • mgr Beata Hodur – sekretarz i kadrowa szkoły – beata.hodur@zpsmdebica.pl
  • mgr Agnieszka Papiernik – specjalista – sekretariat@zpsmdebica.pl
  • mgr Renata Przetacznik – kierownik gospodarczy – sekretariat@zpsmdebica.pl

PRACOWNICY OBSŁUGI

  • Małgorzata Bańdur
  • Zofia Kąfara
  • Elżbieta Skóra
  • Adam Machala  – woźny

STROICIEL INSTRUMENTÓW

  • Michał Twardy

 

Skip to content