Kadra

Zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wicepremiera Piotra Glińskiego z dniem 1 września 2017 roku utworzony został Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy.
W skład Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych wchodzi:
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Krzysztofa Pendereckiego
oraz Państwowa Szkoła Muzyczna II st.

 

Dyrektor Szkoły
 mgr Ewa Trojan

 

 

Zastępca Dyrektora Szkoły
mgr Urszula Bizoń – Biduś

 

 

W Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy działają cztery sekcje:

Sekcja Fortepianu

mgr Larysa Keller – kierownik sekcji fortepianu

Pani mgr Larysa Keller funkcję Kierownika Sekcji objęła z dniem 1 września 2017r. Sekcja fortepianu to prężnie działające ogniwo szkoły. Uczniowie tej sekcji zdobywają wysokie lokaty na festiwalach i konkursach regionalnych, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Uczniowie przygotowywani są do grania solowego oraz kameralnego. Każdy uczeń szkoły, w ramach przedmiotu Fortepian obowiązkowo pracuje z pedagogiem pianistą. Pedagodzy sekcji – pianiści kameraliści współpracują z nauczycielami instrumentalistami innych specjalności, muzykują z ich uczniami, wykonując repertuar kameralny.
Istotną formą rozwijania muzycznych zainteresowań naszych uczniów są regularnie organizowane warsztaty instrumentalne z udziałem wybitnych muzyków – artystów i pedagogów. Stwarzamy również uczniom wiele możliwości występów publicznych na koncertach i popisach w Auli szkoły oraz w innych salach koncertowych naszego miasta. Organizowane przez nauczycieli koncerty edukacyjne dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych są świetną formą popularyzowania wiedzy o muzyce i stanowią najlepszą zachętę do nauki w szkole muzycznej. Do znacznych osiągnięć nauczycieli sekcji należą nagrody i wyróżnienia zdobyte przez ich podopiecznych na przesłuchaniach i konkursach pianistycznych.

Obecnie w sekcji pracuje 12 nauczycieli:

mgr Ewa Trojan – Dyrektor Szkoły

mgr Larysa Keller – Kierownik Sekcji

mgr Żanna Parchomowska

mgr Mikołaj Piatikow

mgr Maria Grabowska

mgr Alicja Stasiowska – Piwowar

mgr Anna Sarama

mgr Lubow Penderecka

mgr Klaudyna Hyjek

mgr Dominika Serafińska

mgr Janusz Maciejowski

mgr Honorata Kiwała

mgr Joanna Łukasik

lic.Weronika Skop

naucz. Alicja Deszcz

 

 

Sekcja instrumentów smyczkowych i gitary

mgr Ludwik Sarama – Kierownik sekcji instrumentów smyczkowych i gitary

 

Nauka w Sekcji Instrumentów Smyczkowych i Gitary obejmuje następujące specjalności: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara klasyczna.
W sekcji instrumentów strunowych pracuje 12 nauczycieli – skrzypkowie, altowioliści, wiolonczelistka i kontrabasista. Kierownikiem sekcji od 1 wrzesnia 2017r. jest pan Ludwik Sarama.
Uczniowie sekcji bardzo aktywnie uczestniczą w życiu muzycznym miasta i środowiska dębickiego. Sekcja współpracuje ze szkołami muzycznymi województwa podkarpackiego i małopolskiego. Większość uczniów sekcji należy do Orkiestry Smyczkowej prowadzonej przez Martę Fortunę. Nauczyciele sekcji wraz ze swymi uczniami biorą udział w warsztatach, festiwalach muzycznych, konkursach regionalnych, makroregionalnych i ogólnopolskich. Nauczyciele sekcji organizują także liczne popisy i konkursy wewnątrzszkolne.

W sekcji zatrudnionych jest nauczycieli:

mgr Ludwik Sarama – Kierownik sekcji, skrzypce

mgr Urszula Bizoń – Biduś – Zastępca Dyrektora, skrzypce

mgr Agata Bubisz – skrzypce

mgr Marta Fortuna – skrzypce

mgr Klaudia Mruk – skrzypce

naucz. Janusz Pisarz – skrzypce, altówka

mgr Regina Szlachta – skrzypce

mgr Jagoda Prucnal-Podgórska – skrzypce

mgr Karolina Tomasik – altówka

mgr Renata Kawałek – wiolonczela

mgr Jacek Podgórski – wiolonczela

mgr Robert Piękoś – kontrabas

mgr Lucyna Chwistek – Cisło – gitara

mgr Ewelina Stępień – gitara

mgr Anna Sułkowska_Migoń – prowadzenie orkiestry symfonicznej

 

Sekcja instrumentów dętych, akordeonu i perkusji

 

Sekcja Instrumentów Dętych obejmuje wszystkie instrumenty dęte drewniane i blaszane, akordeon oraz perkusję. Kształcenie odbywa się w następujących specjalnościach: flet, obój, klarnet, saksofon, waltornia, trąbka, puzon, akordeon i perkusja.
Nauczyciele i uczniowie aktywnie włączają się w nurt życia społecznego miasta poprzez organizowanie koncertów okolicznościowych dla miasta i środowiska dębickiego, uświetniając swoimi występami liczne uroczystości oraz biorą czynny udział w zajęciach orkiestrowych. Uczniowie sekcji biorą także udział w szeregu konkursów oraz indywidualnych występach na terenie szkoły, miasta czy regionu.

W sekcji pracuje 13 nauczycieli:

mgr Andrzej Korus –  puzon

mgr Grażyna Ciesielska – flet

mgr Magdalena Siwa-Kujawa – flet

mgr Tomasz Ożóg – obój

mgr Mariusz Stępień – klarnet

mgr Piotr Kita – saksofon

mgr Dawid Pliskowski – saksofon

mgr Piotr Rysiewicz – waltornia

mgr Dominik Mietła – trąbka

mgr Ewa Markiewicz – akordeon

mgr Paweł Kusion – akordeon

mgr Mariusz Knot – perkusja

mgr Tomasz Fiołek – perkusja

mgr Karol Bik – perkusja

 

Sekcja teorii

 

mgr Renata Żabicka – Kierownik Sekcji Teorii

 

Najważniejszym przedmiotem, obowiązującym przez wszystkie lata, jest kształcenie słuchu – rozwija słuch muzyczny, poczucie rytmu, wyobraźnię muzyczną i pamięć muzyczną. Uczniowie mają także zajęcia z rytmiki, audycji muzycznych, literatury muzycznej oraz zasad muzycznych z elementami edycji nut. Głównym zadaniem sekcji jest przygotowanie uczniów w zakresie wiedzy ogólnomuzycznej; uczniowie na zajęciach grupowych rozwijają predyspozycje muzyczne – zarówno wrodzone jak i nabyte. W trosce o stałe podnoszenie poziomu i wyników nauczania sekcja organizuje różnego rodzaju konkursy i przeglądy klasowe, wykonuje pomoce naukowe, zaprasza cenionych metodyków. Czynnie uczestniczy w życiu muzycznym szkoły i miasta współorganizując oraz prowadząc koncerty. Kierownikiem sekcji jest pani Renata Żabicka – absolwentka wydziału muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W sekcji teorii pracuje 6 nauczycieli:

mgr Renata Żabicka – Kierownik Sekcji – rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, literatura muzyczna, historia muzyki

mgr Beata Parkosz – rytmika, kształcenie słuchu

mgr Alicja Stasiowska – Piwowar – chór

mgr Dorota Źrebiec – kształcenie słuchu, audycje muzyczne, fortepian dodatkowy

mgr Jadwiga Kania – kształcenie słuchu, audycje muzyczne, zasady muzyczne z elementami edycji nut

mgr Ewa Markiewicz – audycje muzyczne, literatura muzyczna, formy muzyczne

mgr Amelia Kacperczyk – kształcenie słuchu, zasady muzyczne z elementami edycji nut, harmonia

Skip to content