Kadra

Zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wicepremiera Piotra Glińskiego z dniem 1 września 2017 roku utworzony został Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. prof. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy.
W skład Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych wchodzi:
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Krzysztofa Pendereckiego oraz Państwowa Szkoła Muzyczna II st.

 

 

Dyrektor Szkoły
 mgr Ewa Trojan

 

 

Zastępca Dyrektora Szkoły
mgr Urszula Bizoń – Biduś

 

 

W Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy działają cztery sekcje:

Sekcja Fortepianu

mgr Larysa Keller – kierownik sekcji fortepianu

Pani mgr Larysa Keller funkcję Kierownika Sekcji objęła z dniem 1 września 2017r. Sekcja fortepianu to prężnie działające ogniwo szkoły. Uczniowie tej sekcji zdobywają wysokie lokaty na festiwalach i konkursach regionalnych, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Uczniowie przygotowywani są do grania solowego oraz kameralnego. Każdy uczeń szkoły, w ramach przedmiotu Fortepian obowiązkowo pracuje z pedagogiem pianistą. Pedagodzy sekcji – pianiści kameraliści współpracują z nauczycielami instrumentalistami innych specjalności, muzykują z ich uczniami, wykonując repertuar kameralny.
Istotną formą rozwijania muzycznych zainteresowań naszych uczniów są regularnie organizowane warsztaty instrumentalne z udziałem wybitnych muzyków – artystów i pedagogów. Stwarzamy również uczniom wiele możliwości występów publicznych na koncertach i popisach w Auli szkoły oraz w innych salach koncertowych naszego miasta. Organizowane przez nauczycieli koncerty edukacyjne dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych są świetną formą popularyzowania wiedzy o muzyce i stanowią najlepszą zachętę do nauki w szkole muzycznej. Do znacznych osiągnięć nauczycieli sekcji należą nagrody i wyróżnienia zdobyte przez ich podopiecznych na przesłuchaniach i konkursach pianistycznych.

Obecnie w sekcji pracuje 14 nauczycieli:

mgr Ewa Trojan – Dyrektor Szkoły

mgr Larysa Keller – Kierownik Sekcji

mgr Żanna Parchomowska

mgr Mikołaj Piatikow

mgr Maria Grabowska

mgr Alicja Stasiowska – Piwowar

mgr Anna Sarama

mgr Lubow Penderecka

mgr Klaudyna Hyjek

mgr Dominika Serafińska

mgr Janusz Maciejowski

mgr Dorota Źrebiec

mgr Honorata Kiwała

lic. Weronika Skop

mgr Agata Kwiatkowska

 

 

Sekcja instrumentów smyczkowych i gitary

mgr Ludwik Sarama – Kierownik sekcji instrumentów smyczkowych i gitary

 

Nauka w Sekcji Instrumentów Smyczkowych i Gitary obejmuje następujące specjalności: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara klasyczna.
W sekcji instrumentów strunowych pracuje 12 nauczycieli – skrzypkowie, altowioliści, wiolonczelistka i kontrabasista. Kierownikiem sekcji od 1 września 2017r. jest pan Ludwik Sarama.
Uczniowie sekcji bardzo aktywnie uczestniczą w życiu muzycznym miasta i środowiska dębickiego. Sekcja współpracuje ze szkołami muzycznymi województwa podkarpackiego i małopolskiego. Większość uczniów sekcji należy do Orkiestry Smyczkowej prowadzonej przez Martę Fortunę. Nauczyciele sekcji wraz ze swymi uczniami biorą udział w warsztatach, festiwalach muzycznych, konkursach regionalnych, makroregionalnych i ogólnopolskich. Nauczyciele sekcji organizują także liczne popisy i konkursy wewnątrzszkolne.

W sekcji zatrudnionych jest 15 nauczycieli:

mgr Ludwik Sarama – Kierownik sekcji, skrzypce

mgr Urszula Bizoń – Biduś – Zastępca Dyrektora, skrzypce

mgr Agata Bubisz – skrzypce

mgr Marta Fortuna – skrzypce

mgr Klaudia Mruk – skrzypce

naucz. Janusz Pisarz – skrzypce, altówka

mgr Regina Szlachta – skrzypce

mgr Jagoda Prucnal-Podgórska – skrzypce

mgr Karolina Tomasik – altówka

mgr Renata Kawałek – wiolonczela

mgr Jacek Podgórski – wiolonczela

mgr Robert Piękoś – kontrabas

mgr Lucyna Chwistek – Cisło – gitara

mgr Ewelina Stępień – gitara

lic. Anastasiia Vrublevska – prowadzenie orkiestry symfonicznej

 

Sekcja instrumentów dętych, akordeonu i perkusji

 

Sekcja Instrumentów Dętych obejmuje wszystkie instrumenty dęte drewniane i blaszane, akordeon oraz perkusję. Kształcenie odbywa się w następujących specjalnościach: flet, obój, klarnet, saksofon, waltornia, trąbka, puzon, akordeon i perkusja.
Nauczyciele i uczniowie aktywnie włączają się w nurt życia społecznego miasta poprzez organizowanie koncertów okolicznościowych dla miasta i środowiska dębickiego, uświetniając swoimi występami liczne uroczystości oraz biorą czynny udział w zajęciach orkiestrowych. Uczniowie sekcji biorą także udział w szeregu konkursów oraz indywidualnych występach na terenie szkoły, miasta czy regionu.

W sekcji pracuje 15 nauczycieli:

mgr Grażyna Ciesielska – flet

mgr Magdalena Siwa-Kujawa – flet

mgr Tomasz Ożóg – obój

mgr Mariusz Stępień – klarnet

mgr Piotr Kita – saksofon

mgr Dawid Pliskowski – saksofon

mgr Piotr Rysiewicz – waltornia

mgr Dominik Mietła – trąbka

mgr Szczepan Woźniak – trąbka

mgr Piotr Klocek – puzon

mgr Ewa Markiewicz – akordeon

mgr Paweł Kusion – akordeon

mgr Mariusz Knot – perkusja

mgr Tomasz Fiołek – perkusja

lic. Kinga Kazimierska – perkusja

 

Sekcja teorii i chóru

 

mgr Renata Żabicka – Kierownik Sekcji Teorii i Chóru

 

Najważniejszym przedmiotem, obowiązującym przez wszystkie lata, jest kształcenie słuchu – rozwija słuch muzyczny, poczucie rytmu, wyobraźnię muzyczną i pamięć muzyczną. Uczniowie mają także zajęcia z rytmiki, audycji muzycznych, literatury muzycznej oraz zasad muzycznych z elementami edycji nut. Głównym zadaniem sekcji jest przygotowanie uczniów w zakresie wiedzy ogólnomuzycznej; uczniowie na zajęciach grupowych rozwijają predyspozycje muzyczne – zarówno wrodzone jak i nabyte. W trosce o stałe podnoszenie poziomu i wyników nauczania sekcja organizuje różnego rodzaju konkursy i przeglądy klasowe, wykonuje pomoce naukowe, zaprasza cenionych metodyków. Czynnie uczestniczy w życiu muzycznym szkoły i miasta współorganizując oraz prowadząc koncerty. Kierownikiem sekcji jest pani Renata Żabicka – absolwentka wydziału muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W sekcji teorii i chóru pracuje 7  nauczycieli:

mgr Renata Żabicka – Kierownik Sekcji – rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, literatura muzyczna, historia muzyki

mgr Beata Parkosz – rytmika, kształcenie słuchu

mgr Alicja Stasiowska – Piwowar – chór

mgr Dorota Źrebiec – kształcenie słuchu, fortepian dodatkowy

mgr Ewa Markiewicz – audycje muzyczne, literatura muzyczna, formy muzyczne, historia muzyki

mgr Michał Mroczek – kształcenie słuchu, zasady muzyki, harmonia, historia muzyki

mgr Bartosz Pyziak – kształcenie słuchu, audycje muzyczne, zasady muzyki, harmonia

 

Biblioteka szkolna – mgr inż. Lucyna Oskarbska

Skip to content