Kadra

Zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wicepremiera Piotra Glińskiego z dniem 1 września 2017 roku utworzony został Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy.
W skład Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych wchodzi:
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Krzysztofa Pendereckiego
oraz Państwowa Szkoła Muzyczna II st.

 

Dyrektor Szkoły
 mgr Ewa Trojan

 

 

Zastępca Dyrektora Szkoły
mgr Urszula Bizoń – Biduś

 

 

W Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy działają cztery sekcje:

Sekcja Fortepianu

mgr Larysa Keller – kierownik sekcji fortepianu

Pani mgr Larysa Keller funkcję Kierownika Sekcji objęła z dniem 1 września 2017r. Sekcja fortepianu to prężnie działające ogniwo szkoły. Uczniowie tej sekcji zdobywają wysokie lokaty na festiwalach i konkursach regionalnych, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Uczniowie przygotowywani są do grania solowego oraz kameralnego. Każdy uczeń szkoły, w ramach przedmiotu Fortepian obowiązkowo pracuje z pedagogiem pianistą. Pedagodzy sekcji – pianiści kameraliści współpracują z nauczycielami instrumentalistami innych specjalności, muzykują z ich uczniami, wykonując repertuar kameralny.
Istotną formą rozwijania muzycznych zainteresowań naszych uczniów są regularnie organizowane warsztaty instrumentalne z udziałem wybitnych muzyków – artystów i pedagogów. Stwarzamy również uczniom wiele możliwości występów publicznych na koncertach i popisach w Auli szkoły oraz w innych salach koncertowych naszego miasta. Organizowane przez nauczycieli koncerty edukacyjne dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych są świetną formą popularyzowania wiedzy o muzyce i stanowią najlepszą zachętę do nauki w szkole muzycznej. Do znacznych osiągnięć nauczycieli sekcji należą nagrody i wyróżnienia zdobyte przez ich podopiecznych na przesłuchaniach i konkursach pianistycznych.

Obecnie w sekcji pracuje 12 nauczycieli:

mgr Ewa Trojan – Dyrektor Szkoły
mgr Larysa Keller – Kierownik Sekcji
mgr Żanna Parchomowska
mgr Mikołaj Piatikow
mgr Maria Grabowska
mgr Alicja Stasiowska – Piwowar
mgr Anna Sarama
mgr Lubow Penderecka
mgr Klaudyna Hyjek
mgr Dominika Serafińska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                mgr Janusz Maciejowski                                                                                                                                                                                                                                                                                                           mgr Honorata Kiwała

Sekcja instrumentów smyczkowych i gitary

mgr Ludwik Sarama – Kierownik sekcji instrumentów smyczkowych i gitary

 

Nauka w Sekcji Instrumentów Smyczkowych i Gitary obejmuje następujące specjalności: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara klasyczna.
W sekcji instrumentów strunowych pracuje 12 nauczycieli – skrzypkowie, altowioliści, wiolonczelistka i kontrabasista. Kierownikiem sekcji od 1 wrzesnia 2017r. jest pan Ludwik Sarama.
Uczniowie sekcji bardzo aktywnie uczestniczą w życiu muzycznym miasta i środowiska dębickiego. Sekcja współpracuje ze szkołami muzycznymi województwa podkarpackiego i małopolskiego. Większość uczniów sekcji należy do Orkiestry Smyczkowej prowadzonej przez Martę Fortunę. Nauczyciele sekcji wraz ze swymi uczniami biorą udział w warsztatach, festiwalach muzycznych, konkursach regionalnych, makroregionalnych i ogólnopolskich. Nauczyciele sekcji organizują także liczne popisy i konkursy wewnątrzszkolne.

W sekcji zatrudnionych jest 12 nauczycieli:

mgr Ludwik Sarama – Kierownik sekcji, skrzypce
mgr Urszula Bizoń – Biduś – Zastępca Dyrektora, skrzypce
mgr Agata Bubisz – skrzypce
mgr Marta Fortuna – skrzypce                                                                                                                                                                                                                                                                                             mgr Klaudia Mruk – skrzypce
naucz. Janusz Pisarz – skrzypce, altówka
mgr Regina Szlachta – skrzypce
mgr Karolina Tomasik – altówka
mgr Renata Kawałek – wiolonczela                                                                                                                                                                                                                                                                                    lic. Jacek Podgórski – wiolonczela
mgr Robert Piękoś – kontrabas
mgr Lucyna Chwistek – Cisło – gitara
mgr Ewelina Stępień – gitara

lic. Anastasia Vrublevska – prowadzenie orkiestry symfonicznej

Sekcja instrumentów dętych, akordeonu i perkusji

 

mgr Andrzej Korus – Kierownik Sekcji Instrumentów Dętych

 

Sekcja Instrumentów Dętych obejmuje wszystkie instrumenty dęte drewniane i blaszane, akordeon oraz perkusję. Kształcenie odbywa się w następujących specjalnościach: flet, obój, klarnet, saksofon, waltornia, trąbka, puzon, akordeon i perkusja.
Nauczyciele i uczniowie aktywnie włączają się w nurt życia społecznego miasta poprzez organizowanie koncertów okolicznościowych dla miasta i środowiska dębickiego, uświetniając swoimi występami liczne uroczystości oraz biorą czynny udział w zajęciach orkiestrowych. Uczniowie sekcji biorą także udział w szeregu konkursów oraz indywidualnych występach na terenie szkoły, miasta czy regionu.

W sekcji pracuje 13 nauczycieli:

mgr Andrzej Korus – Kierownik Sekcji, puzon
mgr Grażyna Ciesielska – flet
mgr Diana Kozłowska – flet
mgr Tomasz Ożóg – obój
mgr Mariusz Stępień – klarnet
mgr Piotr Kita – saksofon
mgr Bartłomiej Prucnal – saksofon
mgr Piotr Rysiewicz – waltornia
mgr Dominik Mietła – trąbka
mgr Ewa Markiewicz – akordeon
mgr Paweł Kusion – akordeon
mgr Mariusz Knot – perkusja
mgr Tomasz Fiołek – perkusja

Sekcja teorii

 

mgr Renata Żabicka – Kierownik Sekcji Teorii

 

Najważniejszym przedmiotem, obowiązującym przez wszystkie lata, jest kształcenie słuchu – rozwija słuch muzyczny, poczucie rytmu, wyobraźnię muzyczną i pamięć muzyczną. Uczniowie mają także zajęcia z rytmiki, audycji muzycznych, literatury muzycznej oraz zasad muzycznych z elementami edycji nut. Głównym zadaniem sekcji jest przygotowanie uczniów w zakresie wiedzy ogólnomuzycznej; uczniowie na zajęciach grupowych rozwijają predyspozycje muzyczne – zarówno wrodzone jak i nabyte. W trosce o stałe podnoszenie poziomu i wyników nauczania sekcja organizuje różnego rodzaju konkursy i przeglądy klasowe, wykonuje pomoce naukowe, zaprasza cenionych metodyków. Czynnie uczestniczy w życiu muzycznym szkoły i miasta współorganizując oraz prowadząc koncerty. Kierownikiem sekcji jest pani Renata Żabicka – absolwentka wydziału muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W sekcji teorii pracuje 6 nauczycieli:

mgr Renata Żabicka – Kierownik Sekcji – rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, literatura muzyczna, fortepian dodatkowmgr Beata Parkosz – rytmika, kształcenie słuchu
mgr Beata Parkosz – rytmika, kształcenie słuchu
mgr Anna Sarama – fortepian dodatkowy
mgr Alicja Stasiowska – Piwowar – fortepian dodatkowy, chór
mgr Dorota Źrebiec – kształcenie słuchu, audycje muzyczne, fortepian dodatkowy
mgr Jadwiga Kania – kształcenie słuchu, audycje muzyczne, zasady muzyczne z elementami edycji nut