Stowarzyszenie na rzecz wspierania młodych talentów

Nasze Stowarzyszenie działa na terenie powiatu dębickiego od 2004 r roku. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców, uczniów 
PSM I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy. Jego priorytetowym zadaniem jest promocja oraz pomoc dzieciom i młodzieży szczególnie uzdolnionej muzycznie.
Stowarzyszenie współdziała z różnymi instytucjami samorządowymi 
i organizacjami upowszechniania kultury. Zorganizowaliśmy wiele koncertów, między innymi 
z udziałem tak znakomitych artystów jak: Adam Makowicz, Krzysztof Jakowicz, Takashi Yamamoto, „Ars Harmonica”, „Reiner Trio”.
Celem Stowarzyszenia jest rozbudzanie i rozwijanie zamiłowania do muzyki wśród dębiczan. Stowarzyszenie może działać dzięki wsparciu finansowym ludzi dobrej woli, którym bliskie są sprawy dotyczące kultury i edukacji muzycznej. To dzięki nim udało się ufundować stypendia dla młodych adeptów sztuki oraz zorganizować wiele imprez muzycznych. Do nich zaliczamy m. in. Koncert Noworoczny, Wielką Muzyczną Majówkę oraz cykl koncertów podczas których występowali absolwenci Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy.
Byli to: Marcin Parys – pianista, Dominik Mietła – trębacz, członek Zespołu Muariolanza, Mariusz Stępień – klarnecista Zespołu Cracow Clarinet Quartet, Piotr Pociask – gitarzysta, instruktor zespołu jazzowego oraz założyciel Big Contest Band, Wioletta Marecka – wiolonczelistka Damskiego Kwartetu Wiolonczelowego.

Zobacz więcej