Rekrutacja PSM II st. 2021/2022

SZANOWNI PAŃSTWO!

W bieżącym roku Egzaminy praktyczne z instrumentu odbędą się w dniach 20 – 21 maja 2021 r. od godz. 9.00. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.) nie będzie przeprowadzony Egzamin z kształcenia słuchu i wiedzy ogólnomuzycznej do klasy I.

Proponujemy naukę na Wydziale Instrumentalnym w specjalnościach:

 • skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, waltornia, trąbka, puzon, akordeon, fortepian i perkusja.
  • Warunkiem przyjęcia do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia jest pozytywne zdanie egzaminu wstępnego (wg kryteriów konkursowych) obejmującego:
   • Wykonanie przygotowanych utworów muzycznych,
   • sprawdzian wiedzy ogólnomuzycznej z zakresu szkoły muzycznej I stopnia.
  • Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły muzycznej II stopnia na wydział instrumentalny powinien posiadać wiedzę muzyczną w zakresie szkoły muzycznej I – go stopnia.

 

Terminy poniższych egzaminów wstępnych 20-21. 05. 2021 r. od godz. 9.00

 • Egzamin z INSTRUMENTU GŁÓWNEGO
 • Egzamin (ustny) z KSZTAŁCENIA SŁUCHU I WIEDZY OGÓLNOMUZYCZNEJ  w bieżącym roku szkolnym nie odbędzie się

Dokumenty należy składać do dnia:  17.05.2021 r. wyłącznie za pomocą formularza elektronicznego

www.zpsmdebica.pl

Wymagane dokumenty:

 1. Zdjęcie
 2. Zaświadczenie o stanie zdrowia (zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (prosimy o podjęcie jak najwcześniejszych działań w celu uzyskania stosowanego zaświadczenia, a w przypadku braku ze względu na sytuację epidemiczną prosimy o dostarczenie w dniu egzaminu)
 3. W przypadku kandydatów na instrumenty dęte wymagane jest zaświadczenie od lekarza specjalisty w zakresie pulmonologii o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie muzyk-instrumentalista (prosimy o podjęcie jak najwcześniejszych działań w celu uzyskania stosowanego zaświadczenia, a w przypadku braku ze względu na sytuację epidemiczną prosimy o dostarczenie w dniu egzaminu)
 4. W przypadku uczniów zdających z poza szkoły:
  Zaświadczenie dyrektora szkoły (skan) z informacją za I półrocze 2020/2021 z oceną z instrumentu głównego, kształcenia słuchu i audycji muzycznych.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy zatem o przesyłanie Wniosków za pomocą formularza elektronicznego.

Ewa Trojan
Dyrektor ZPSM w Dębicy

Skip to content