Rekrutacja do PSM II st.

Film promocyjny PSM II st.

Kwestionariusz-osobowy-do-PSM-II-st.

Obowiązek informacyjny – rekrutacja uczniów

Wytyczne dotyczące organizowania oraz przeprowadzania przesłuchań i egzaminów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy

KOMUNIKAT w sprawie terminu egzaminów wstępnych!!!  

Uprzejmie informujemy, że w dniach 9-10 czerwca 2020 roku odbędą się egzaminy wstępne do PSM II stopnia. W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. w bieżącym roku odbędą się tylko egzaminy praktyczne  z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych.
Zgodnie z Regulaminem do Wniosku należy dołączyć zaświadczenie od lekarza POZ lub specjalisty pulmonologa w przypadku uczniów, którzy wybrali specjalizację instrumentów dętych. Dokumenty te prosimy dostarczyć do końca sierpnia 2020 roku.

Wnioski w naszym systemie elektronicznym, będziemy przyjmować do 5  czerwca 2020 roku.

Wymagania egzaminacyjne dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy I  Państwowej  Szkoły Muzycznej II st. – fortepian

Wymagania egzaminacyjne dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy I  Państwowej Szkoły Muzycznej II st. – instrumenty smyczkowe

Wymagania egzaminacyjne dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy I, II, III Państwowej Szkoły Muzycznej II st. na rok szkolny 2020/2021 instrumenty dęte