Rekrutacja do PSM I st. im.Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy.

Film instruktażowy dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do PSM I st. im. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy

 

Kwestionariusz osobowy kandydata do PSM I st. im.K. Pendereckiego

Obowiązek informacyjny rekrutacja uczniów

Wytyczne dotyczące organizowania oraz przeprowadzania przesłuchań i egzaminów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy

Zasady przeprowadzania przesłuchań wstępnych na rok szk. 2020. 2021 PSM I st

Zapraszamy Wszystkich Państwa oraz dzieci na internetową Karuzelę Muzyczną. Będzie można zapoznać się z różnymi instrumentami, na których szkoła muzyczna prowadzi naukę. Rekrutacja trwa.

KOMUNIKAT w sprawie terminu przesłuchań wstępnych!!!

Przesłuchania do PSM I st. im. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy odbędą się w dniach 15-17 czerwca 2020 roku od godziny 15.00.
Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji do Wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej I stopnia, wydane przez lekarza POZ oraz odpis ocen za I półrocze ze szkoły ogólnokształcącej kandydata. Dokumenty te należy dostarczyć do końca sierpnia bieżącego roku.

Wnioski w naszym systemie elektronicznym, będziemy przyjmować do 9 czerwca 2020 roku.

Wszystkie chętne dzieci zapraszamy do składania wypełnionych kwestionariuszy
i odesłanie ich na adres sekretariat@zpsmdebica.pl

 

Rekrutacja PSM I st.