Rekrutacja do PSM I st. im.Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy.

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Krzysztofa Pendereckiego prowadzi naukę gry na : fortepianie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, flecie, oboju, klarnecie, saksofonie, trąbce, waltorni, puzonie, akordeonie, perkusji.

Nauka zorganizowana jest w dwóch cyklach: 6 – letnim i 4 – letnim.

O przyjęcie do:

  • klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo Oświatowe, oraz nie więcej niż 10 lat,
  • klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Ogólne terminy rekrutacji:

  • Składanie podań od 01.03.2022 r. – 26.04.2022r.
  • Przesłuchania kandydatów odbędą się w dniach 27-29.04.2022r. od godz. 16.00.
  • Szczegółowy harmonogram zostanie udostępniony w sekretariacie szkoły od dnia 26.04.2022r.

    Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 14 670-20-80 oraz poprzez pocztę e-mail:  sekretariat@zpsmdebica.pl.  

 

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie Elektronicznych kwestionariuszy osobowych kandydata.

Ewa Trojan
Dyrektor ZPSM w Dębicy

Skip to content