Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia artystyczne uczniom Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia artystyczne uczniom Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w  Dębicy.

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia artystyczne w ZPSM w Dębicy

załącznik nr 1 powołanie Komisji  Stypendialnej

załącznik nr 2 – wnisek o przyznanie Stypendium

załącznik nr 3 – Protokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej

Skip to content