Regulamin Konkursu

I Szkolny Konkurs on-line Sekcji Instrumentów Dętych, Akordeonu i Perkusji

„Muzyka Solowa”

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem I Szkolnego Konkursu on-line Sekcji Instrumentów Dętych, Akordeonu i Perkusji pt. „Muzyka Solowa” jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy.
 2. Celem konkursu jest:

-prezentacja artystyczna uczniów z wszystkich klas instrumentalnych,

-zdobywanie doświadczenia estradowego przez uczniów,

-doskonalenie warsztatu wykonawczego u uczniów i pedagogicznego u nauczycieli,

-integracja uczniów i nauczycieli w sekcji,

-nawiązanie dialogu między nauczycielami w celu wymiany doświadczeń pedagogicznych,

-popularyzacja muzyki na instrumenty dęte oraz muzyki solowej,

-podnoszenie jakości pracy szkoły.

 1. Konkurs jest jednoetapowy.
 2. Konkurs jest interdyscyplinarny, dedykowany do wszystkich uczniów sekcji instrumentów dętych, akordeonu i perkusji ZPSM w Dębicy.
 3. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do przygotowania co najmniej jednego ucznia ze swojej klasy instrumentalnej.
 4. W skład jury wchodzą wszyscy nauczyciele, jednak nie oceniają oni swoich uczniów.
 5. Prezentacje będą oceniane w skali 1- 25 punktów.
 6. Jury ocenia prezentacje uczestników uwzględniając następujące kryteria:
  – dobór repertuaru pod względem wytycznych regulaminu,
  – dostosowanie repertuaru do poziomu gry ucznia, będącego w danej klasie,
  – aparat gry,
  – umiejętności techniczne,
  – estetyka brzmienia dźwięku,
  – stylowość interpretacji,
  – artystyczne walory wykonawcze.
 7. Program:
  Dwie etiudy lub utwory napisane na instrument solo, o zróżnicowanym charakterze i dostosowane do możliwości ucznia danej klasy. Program może być wykonywany z nut.
 8. Limit czasowy nie jest określony.
 9. Terminy:
  -18.01.2021- nauczyciele otrzymują wiadomość na e-dziennik, wraz z regulaminem konkursu oraz kartą zgłoszenia,
  – do 15.02.2021- nauczyciele wysyłają zgłoszenia na pocztę służbową do kierownika sekcji,
  -16.02.2021- kierownik sekcji tworzy na platformie Classroom folder „Konkurs szkolny” i zaprasza wszystkich nauczycieli i uczniów biorących udział w konkursie,
  – tego samego dnia uczniowie dołączają do grupy i otrzymują do wykonania zadanie konkursowe,
  – do 31.03.2021 uczniowie wysyłają swoje nagrania,
  -01.04.2021- nauczyciele otrzymują na e-dzienniku formularze do głosowania,
  – do 12.04.2021 nauczyciele odsłuchują nagrania i odsyłają wypełnione formularze,
  -19.04.2021- spotkanie on-line wszystkich członków jury, podsumowanie konkursu, sporządzenie protokołu oraz wyłonienie laureatów,
  20.04.2021- ogłoszenie wyników oraz umieszczenie filmików laureatów na stronie internetowej szkoły.
 1. Terminy zawarte w regulaminie są nieprzekraczalne.

 

Skip to content