Przesłuchanie klasa I

Badanie przydatności kandydatów do PSM I st.
im. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy

 

Przesłuchanie ustne- klasa pierwsza

 

Predyspozycje muzyczne Przykładowe zadania
Słuch muzyczny Zaśpiewanie przygotowanej przez kandydata piosenki.
Powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków granych na fortepianie
Powtarzanie głosem krótkich melodii granych na fortepianie.
Odróżnianie wysokości dźwięków (wyższy – niższy).
Określanie czy melodia jest taka sama czy inna.
Określanie zmiany w melodii wykonanej na fortepianie (zmiana na początku, w środku, na końcu melodii).
Podanie ilości dźwięków współbrzmiących (jeden, dwa, trzy lub dużo).
Poczucie tonalności Zaśpiewanie zakończenia usłyszanej melodii.
Dyspozycje rytmiczne Powtórzenie wyklaskanych przebiegów rytmicznych.

 

Skip to content