Przesłuchania CEA Fortepian 3-5 XII 2018 r.

 

 

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy jest organizatorem przesłuchań CEA  z regionu podkarpacia-  FORTEPIAN I stopień.

Przesłuchania odbędą się w dniach 3-5 grudnia 2018r.     Proszę poinformować nauczycieli przygotowujących uczniów na przesłuchania.

Karty zgłoszeń proszę  przesłać do 10 listopada 2018 r.   Jedną proszę wypełnić elektronicznie  w formacie MS Word (edytowalnym) jako załącznik bez podpisu dyrektora  i przesłać na adres:

sekretariat@zpsmdebica.pl

Drugi egzemplarz zgłoszenia podpisany przez dyrektora szkoły oraz klauzulę informacyjną podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego należy wysłać w formie papierowej na adres:

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych 

ul. Kościuszki 8,  39-200 Dębica

 

Kolejność występów – FORTEPIANY 3-5.12.2018

Próby akustyczne

 

 

 

 

Skip to content