Programy nauczania – numery

 Programy nauczania  w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy pozytywnie zaopiniowane  przez Radę Pedagogiczną Zespołu Państwowych Szkól Muzycznych  w Dębicy  w dniu  14 września 2017 r.dopuszczone Dyrektora Szkoły w dniu 14 września 2017r.

 Programy nauczania w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych  w Dębicy pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną Zespołu Państwowych Szkoły Muzycznej w dniu   17 września 2018 r. chyba zła data

 

 

Skip to content