Programy nauczania – numery

 Programy nauczania  w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy dopuszczone i zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną Zespołu Państwowych Szkól Muzycznych  w Dębicy  w dniu  14 września 2017 r.

 Programy nauczania w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych  w Dębicy znowelizowano  i zatwierdzono przez Radę Pedagogiczną Zespołu Państwowych Szkoły Muzycznej w dniu   17 września 2018 r.

 

 

Skip to content