Podziękowanie od Rady Rodziców

W imieniu Rady Rodziców bardzo dziękuję

W imieniu Rady Rodziców bardzo dziękuję Dyrekcji, Nauczycielom, Uczniom, Pracownikom Administracji i Obsługi oraz Rodzicom

za rok szkolny 2019/2020.

 

Ten rok szkolny był dla nas wszystkich trudny i wymagający.  Rozpoczęliśmy go z pewnymi utrudnieniami związanymi z trwającymi pracami termomodernizacyjnymi i gdy w styczniu 2020 r. cieszyliśmy się z pięknie wyremontowanej szkoły, to z początkiem marca nie mogliśmy w pełni z niej korzystać w związku z epidemią Koronawirusa. Pojawiły się nowe ograniczenia, utrudnienia i wyzwania. Wszyscy zostaliśmy zmuszeni do odnalezienia się w nowej rzeczywistości. Pojawiło się zdalne nauczanie! Jak się okazało poradziliśmy sobie bardzo dobrze.

Dziękuję bardzo za wpłaty na fundusz Rady Rodziców, które przeznaczyliśmy na zakup i renowację instrumentów, wpisowe i wyjazdy uczniów na konkursy, wyjazdy uczniów na koncerty i wycieczki oraz organizację warsztatów muzycznych dla orkiestry smyczkowej, symfonicznej, chóru, jak również na zakup rolet do okien w salach dydaktycznych, wyposażenia  szatni dla uczniów i innego drobnego wyposażenia.

Życzę Wszystkim dobrego, spokojnego, a przede wszystkim zdrowego wypoczynku wakacyjnego i abyśmy we wrześniu 2020 roku mogli się  spotkać w budynku naszej szkoły,  i kontynuować edukację muzyczną w „tradycyjny sposób”.

 

                                                                                               Prezes Rady Rodziców

                                                                                                Dariusz Sikora