Wniosek rodziców o nauczanie stacjonarne

Wniosek rodziców o nauczanie stacjonarne

 

 

Proszę o umożliwienie mojej córce/synowi ……………………………………………………………………………………….

z klasy ……………w dniach ………………………………………………………………,oraz w godzinach  ………………………………………………………………uczestniczenia w zajęciach w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy w sposób stacjonarny z powodu trudności związanych z nauczaniem zdalnym.

……………………..…………
data                                                                                                              podpis rodzica/opiekuna prawnego

Skip to content