Ogłoszenie

Wszyscy nauczyciele prowadzący zespoły proszeni są o podanie składu zespołu do sekretariatu do dnia 19.09.2020r.