NOWY ROZKŁAD przedmiotów teoretycznych – cykl 4 letni