Nieobecność Pani mgr Lubow Pendereckiej.

UWAGA !!!

W dniach 29-30 kwietnia 2019 r.

lekcje z Panią mgr Lubow Penderecką nie odbędą się.