Nieobecność Pani mgr Honoraty Kiwały

Uwaga!!!

W dniach 15-20 maja 2019 r. lekcje z Panią mgr Honoratą Kiwałą nie odbędą się.