Nieobecność pani mgr Eweliny Stępień

W dniach 7-12 stycznia 2019 r. lekcje z panią mgr Eweliną Stępień nie odbędą się.