Nieobecność Pani mgr Alicji Stasiowskiej-Piwowar

W dniach 7-8 lutego 2019 r lekcje z Panią mgr Alicją Stasiowską-Piwowar nie odbędą się.