Nieobecność Pani Dyrektor mgr Ewy Trojan

W dniach  

3-10 marca 2020 r.
lekcje

z Panią Dyrektor mgr Ewą Trojan  

 nie odbędą się.

Skip to content