Nieobecność Pani Dyrektor mgr Ewy Trojan

UWAGA!!!

W dniach 9- 12 kwietnia 2019 r. lekcje z Panią Dyrektor mgr Ewą Trojan nie odbędą się.