Nieobecność Pana mgr Roberta Piękosia

UWAGA !!!

W dniach 4 luty – 1 marca 2019 r.  lekcje z Panem mgr Robertem Piękosiem nie odbędą się.