Nieobecność Pana Pawła Kusiona

Uwaga!!!

W dniu 15 maja 2019 r. lekcje z Panem Pawłem Kusionem nie odbędą się.