Nieobecność Pana mgr Tomasza Fiołka

W dniach 15-19 marca 2019 r lekcje z Panem mgr Tomaszem Fiołkiem nie odbędą się.