Nieobecność Pana mgr Roberta Piękosia

UWAGA!!!

W dniach 15-16 kwietnia 2019 r.

lekcje z Panem mgr Robertem Piękosiem nie odbędą się.