Nieobecność Pana mgr Piotra Rysiewicza

Uwaga !!!

W dniu 10 kwietnia 2019 r. (środa)

lekcje z Panem mgr Piotrem Rysiewiczem nie odbędą się .