Nieobecność Pana mgr Piotra Kity

UWAGA !!!

W dniu 20 maja 2019 r. lekcje z Panem mgr Piotrem Kitą nie odbędą się.