Nieobecność pana Bartłomieja Prucnala

W dniach 17-23 stycznia 2019 r. lekcje z panem Bartłomiejem Prucnalem nie odbędą się.