Nieobecność mgr Anny Saramy

W dniach 28   października – 17 listopada  2019 r.

lekcje z panią Anną Saramą nie odbędą się.