Nieobecność mgr Anny Saramy

W dniach

6 -31 stycznia 2020 r. 

lekcje z Panią mgr Anna Saramą

nie odbędą się.