Nauka zdalna przedłużona do 25 kwietnia 2021 r.

 Zarządzenie nr 26

Dyrektora ZPSM w Dębicy z dnia 17 kwietnia 2021 r. w roku szkolnym 2020/2021 w sprawie logistyki pracy i nauki w ZPSM
w Dębicy od dnia 19 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN  z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzam co następuje:

Do dnia 25 kwietnia 2021 roku, wszystkie zajęcia w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy będą realizowane w formie nauki zdalnej.

Konsultacje dla uczniów klas VI Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia  mogą  odbywać  się  wg  ścisłego  rygoru  sanitarnego z  zachowaniem wszystkich  zasad  bezpieczeństwa  epidemiologicznego  obowiązujących  w  ZPSM w Dębicy.

Jednocześnie biorąc pod uwagę aktualną sytuację związaną z przebiegiem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i związane z tym ograniczenie funkcjonowania ogólnie rozumianej przestrzeni publicznej, korzystanie z innych form nauczania, w tym bezpośrednio na terenie szkoły, ograniczone zostaje do niezbędnego minimum.

W przypadku problemów związanych z realizacją wszystkich zajęć w sposób zdalny, proszę o kontakt  dyrektor@zpsmdebica.pl

Zalecam kontakt ze szkołą za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@zpsmdebica.pl oraz telefonicznie 14- 670-20-80.

Dyrektor Szkoły

Ewa Trojan

Skip to content