Nauka zdalna przedłużona do 18 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie nr 24

Dyrektora ZPSM w Dębicy z dnia 9 kwietnia   2021 r. w sprawie logistyki pracy i nauki w ZPSM w Dębicy

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 8kwietnia 2021r.zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Zarządzam co następuje:

Do dnia 18 kwietnia 2021 roku, wszystkie zajęcia w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych
w Dębicy będą realizowane w formie nauki zdalnej.

Konsultacje dla uczniów klas VI Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia  mogą  odbywać  się  wg  ścisłego  rygoru  sanitarnego z  zachowaniem wszystkich  zasad  bezpieczeństwa  epidemiologicznego  obowiązujących  w  ZPSM w Dębicy.

Jednocześnie biorąc pod uwagę aktualną sytuację związaną z przebiegiem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i związane z tym ograniczenie funkcjonowania ogólnie rozumianej przestrzeni publicznej, korzystanie z innych form nauczania, w tym bezpośrednio na terenie szkoły, ograniczone zostaje do niezbędnego minimum.

W przypadku problemów związanych z realizacją wszystkich zajęć w sposób zdalny, proszę o kontakt  dyrektor@zpsmdebica.pl

Zalecam kontakt ze szkołą za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@zpsmdebica.pl oraz telefonicznie 14- 670-20-80.

Dyrektor Szkoły

Ewa Trojan

Skip to content