Nauczanie zdalne, stacjonarne.Nowe zasady od 27 lutego 2021 roku

Uprzejmie informuję, że sposób prowadzenie zajęć w ZPSM w Dębicy reguluje Zarządzenie nr 13 Dyrektora ZPSM w Dębicy z dnia 16 stycznia 2021 r. w roku szkolnym 2020/2021 w sprawie nauczania zdalnego / stacjonarnego .

Ponadto od 27 lutego 2021 roku obowiązują dodatkowe zalecenia:

Wszystkich pracowników szkoły: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów, oraz rodziców na terenie szkoły  obowiązuje zakrywanie ust i nosa wyłącznie maseczką, nie można stosować przyłbic, szalików, chust
Należy przestrzegać zasad DDM czyli:
     – Dystans
     – Dezynfekcja
     – Maseczka
Zalecam częste wietrzenie sal lekcyjnych oraz powierzchni wspólnych
Zainstalowanie aplikacji STOP COVID – ProteGO Safe

 

Dyrektor ZPSM w Dębicy
Ewa Trojan

Skip to content