Nauczanie zdalne od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie nr 19

Dyrektora ZPSM w Dębicy z dnia 20 marca 2021 r. w sprawie logistyki pracy i nauki w ZPSM w Dębicy

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(D. U. 2021, poz. 502)

Zarządzam co następuje:

Od dnia 22 marca 2021 roku do dnia 9 kwietnia 2021 roku, wszystkie zajęcia w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy przechodzą w tryb nauki zdalnej.

Konsultacje dla uczniów klas VI Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia mogą odbywać się wg ścisłego rygoru sanitarnego z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego obowiązujących w ZPSM w Dębicy.

Od 22 marca 2021 do 09 kwietnia 2021 – uczniowie nie mają możliwości samodzielnego korzystania z pomieszczeń i ćwiczenia w szkole.

W przypadku problemów związanych z realizacją wszystkich zajęć w sposób zdalny, proszę o kontakt dyrektor@zpsmdebica.pl Zalecam kontakt ze szkołą za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@zpsmdebica.pl oraz telefonicznie 14- 670-20-80.

Dyrektor Szkoły

Ewa Trojan

Skip to content