Nabór do PSM II st. w Dębicy

Zespół Państwowych Szkól Muzycznych w Dębicy ogłasza nabór do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Dębicy na rok szkolny 2019/20.

Prowadzimy naukę gry na następujących instrumentach: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara klasyczna, flet, obój, klarnet, saksofon, waltornia (róg), trąbka, puzon, akordeon, perkusja, fagot.

Przesłuchania odbędą się w dniach:

30 maja 2019 r. od godz. 12:00 – test z przedmiotów teoretycznych

31 maja 2019 r w godz. 9:00 – 13:00 – egzamin praktyczny z instrumentu.

Wypełnione druki kwestionariuszy należy przesłać na adres: sekretariat@zpsmdebica.pl do 29 maja 2019 r.

Do podania należy dołączyć:

  – zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej

  – odpis ocen za pierwsze półrocze bieżącego roku szkolnego

  – dla uczniów składających podania na instrumenty dęte dodatkowo zaświadczenie od lekarza pulmonologa.

Kwestionariusz oraz obowiązek informacyjny – rekrutacja ucznia:

Kwesionariusz osobowy do PSM II st.

Obowiązek informacyjny – rekrutacja uczniów

 

Wymagania egzaminacyjne dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy 1 Szkoły Muzycznej II st.

Wymagania egzaminacyjne dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy 1 Szkoły Muzycznej II st. – fortepian

Wymagania egzaminacyjne dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy 1 Szkoły Muzycznej II st. – instrumenty dęte

Wymagania egzaminacyjne dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy 1 Szkoły Muzycznej II st. – instrumenty smyczkowe

Wymagania do egzaminu wstępnego z przedmiotów ogólnomuzycznych do Państwowej Szkoły Muzycznej

Program egzaminu wstępnego do Szkoły Muzycznej II stopnia

Program do PSM II st saksofon