Na co Rada Rodziców przeznacza zgromadzone środki

Środki finansowe zgromadzone w funduszu Rady Rodziców przeznaczone są na:

1) dofinansowanie imprez szkolnych o charakterze kulturalnym, oświatowym;
2) zakup instrumentów muzycznych, pomocy dydaktycznych i naukowych;
3) zakup niezbędnego wyposażenia do sal lekcyjnych w szkole, renowacja pomieszczeń dydaktycznych, opłaty za remonty bieżące infrastruktury;
4) nagrody dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia w konkursach;
5) promocję Szkoły;
6) koszty związane z działalnością Rady (druki, opłaty pocztowe, prowizje bankowe);
7) nagrody rzeczowe dla uczniów biorących udział w konkursach;
8) inne cele, zgodne\i z obowiązującym prawem tj:
a) ubezpieczenia wycieczek i wyjazdów na przeglądy i konkursy oraz zwrot kosztów podróży dla uczniów ZPSM im. K. Pendereckiego w Dębicy);
b) dofinansowanie wypoczynku zimowego;
c) naprawa, remont lub renowacja instrumentów muzycznych;
d) zakup papieru do kserokopiarek i tonerów;
e) wpisowe uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Pendereckiego wyjeżdżających na przeglądy i konkursy regionalne, makroregionalne, ogólnopolskie oraz międzyszkolne;
g) inne niewymienione koszty związane z działalnością Szkoły mieszczące się w planie finansowym.

Podziału zgromadzonych na funduszu rady środków dokonuje się w oparciu o plan finansowy, tworzony na podstawie projektu przedstawionego przez Prezydium Rady Rodziców.

Skip to content