Listy osób przyjętych do ZPSM w Dębicy

Listy osób przyjętych do PSM I st. im. Krzysztofa Pendereckiego oraz PSM II st.                           w ZPSM  w Dębicy znajdują się na tablicy w budynku szkoły.                                             Informację o przyjęciu dzieci do szkoły można  również uzyskać w sekretariacie szkoły bądź pod numerem telefonu: 14 670 20 80.

Szkoła posiada jeszcze wolne miejsca na instrumenty: puzon, waltornię, obój.

                                          Osoby, które zostały zakwalifikowane  podczas przesłuchań                          w dniach 25. 05 2019 oraz 27-28.05. 2019 r. i  nie znajdują się na liście przyjętych,            a  chciałyby uczyć się na wyżej wymienionych instrumentach prosimy o kontakt.