linki

W Zespole Państwowych Szkół muzycznych w Dębicy została zakończona Termomodernizacja budynku szkoły muzycznej.

Budynek naszej szkoły został objęty projektem MKiDN, który przewiduje między innymi komplementarne wsparcie rozbudowy i modernizacji infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego. Współrealizatorem projektu jest CEA.

W lipcu 2019 roku rozpoczęły się w naszej szkole prace związane z w.w. projektem.

W styczniu  2020 roku projekt został zakończony.

 

MKiDN – https://www.gov.pl/web/kultura/termomodernizacja-panstwowych-szkol-artystycznych

CEA  – https://cea-art.pl/termomodernizacja-panstwowych-placowek-szkolnictwa-artystycznego/

 

Skip to content