Kontakt ze szkołą w trakcie remontu

U W A G A !!!

 

 Ze względu na prowadzone prace remontowe związane z termomodernizacją,

nie ma możliwości wejścia na teren budynku szkoły.

W związku z tym prosimy o kontakt ze szkołą

tylko drogą mailową sekretariat@zpsmdebica.pl.